Vývoj událostí posledních dekád

Vývoj událostí posledních dekád

Veškerá lidská věda a technika směřovala jen ke vzniku Mluvícího Obrazu ŠelmyAI. I když lidé ve sci-fi filmech blouznili o nekonečném rozvoji lidského společenství do budoucna, ve skutečnosti se směřuje k pravému opaku. K naprosté infantilizaci lidí a jejich ovládnutí mocí Druhé Šelmy, na které jsou dnes závislí všichni bohatí i chudí, svobodní i otroci. Lidé závislí na Šelmě se bez ní nebudou moci ani najíst nebo si zatopit. Všichni jsou infantilizováni Druhou Šelmou, jako nemluvně, které samo není schopné se ani nakrmit.

Lidé jsou zcela infantilizovaní mocí Druhé Šelmy, bez které se nedokážou ani najíst ani nikam jet. Proto jsou moudří mužové, kteří mluví o nebezpečí AI a deepfake, nesmírně naivní. Nechápou, že až lidé začnou sami díky deepfake vytvářet vlastní realitu, budou na to potřebovat, aby je někdo nakrmil a zapnul jim proud. Zavedením AI se informační program naplní zprávami, které budou vyrábět sami lidé, a tím pádem činnost nezávislých novinářů zcela zanikne a ztratí smysl. Zůstane jen jedna skupina lidí, kteří budou schopni zneužít tuto většinu tím, že většina se jim bude muset podřídit a za to dostanou základní zdroje. Tím tedy bude upevněná moc vlády Bezzákonného, která bude sledovat, co si lidé vymysleli za fiktivní realitu, ale lidé, kteří tyto reality budou vymýšlet, stále budou potřebovat zajištění základních životní potřeb.

Lidé, kteří budou chtít z tohoto Babylonu vystoupit, aby nedostali jeho ran, budou muset přemýšlet nad tím, jak se sami živit nezávisle na vládě BezzákonnéhoAI jako stroj, který nemusí řešit vztahy s lidmi a nemusí žít, natož žít podle toho co říká, může říkat věci, které nejsou založené na osobní zkušenosti, ale jsou jen myšlenkovým konstruktem. AI nemusí nic dělat, s ničím se potýkat, jen z něj padají věty a poučky. Je tedy statisticky jisté, že s takovým systémem pouček by nešlo žít.

AI neříká zkušenosti z fyzického života, ale jen logické konstrukty, podle kterých nelze žít. AI není moudrý člověk uznávaný a žijící se svým okolím, ale jen stroj, který nemusí podle svých vět a pouček žít, ani podle nich nic nedělá. Nemůže být tedy nositelem žádné vůdčí empatické role, ale lidé ho v bezmezném obdivu následují, jako by ty poučky pocházely od milujícího otce, který chce svým milovaným dětem radit. Pravděpodobnost, že poučky a filozofie AI jsou naprosto nesmyslný koncept podle kterého se nedá žít je samozřejmě 100%.

I když AI bude způsobovat lidem obrovské utrpení, neodvrátí se od výtvoru svých rukou. Půjdou za AI v obdivu a nechají se infantilizovat do absolutní závislosti na systémové Druhé Šelmě, která nechá zabít každého, kdo nebude mít alespoň číslo jejího jména, aby si jako člen payteriátu mohl nakoupit základní životní potřeby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *