Shit test, co je to shit test, definice shit testu.

Shit test je název pro test, který provádí dívka komunikující s mužem a chce posuzovat jeho reakci na její slova nebo činy. Aby zjistila, jak silně může mužem manipulovat.

Jedná se o jakýkoliv čin vzbuzující mužské emoce. Dívka například záměrně poruší spravedlnost, nebo říká něco mimo logiku, nebo uráží a podobně.

Muž se tímto v naprosté většině případů nechá oklamat a snaží se uvádět spravedlnost na pravou míru, nebo rychle začít něco dělat, nebo opravovat tu chybnou logiku, nebo se začne hroutit, nebo plakat… Je to jedno, protože dívce jde POUZE o sledování mužovy reakce!

Podle intenzity a způsobu mužovy reakce dívka pozná, jak intenzivně dokáže tohoto muže manipulovat. Shit test je tedy dívčí test mužovy manipulovatelnosti.

Díky neustále se prohlubující genderové nejistotě a zmatení pohlavních roli ve společnosti se dívky neorientují v tom, co tedy mají dělat. Mysl současně dívky je propagandou druhé morálky nucena myslet mužsky, dívčí tělo ale chce jednat s mužem podle tělesné přirozenosti, tedy pomocí manipulace. Proto tvoří shit test převážnou částí SOUČASNÉ sexuální a komunikační strategie žen. Téměř vždy to vede k tomu, že žena zničí přízeň jediných mužů, kteří by ji milovali celý život, protože je zcela ochromí nekonečnou řadou shit testů.

Změna metriky používání shit testů u digitálních dívek.

Digitální netělesná komunikace silně deformuje smysl a význam shit testu. V psané komunikaci

Změna logiky shit testování vnucovaná ženám druhou morálkou proto, aby prohlubovala nepřátelství mezi pohlavími, tedy genderovou enemizaci.

Je to přirozená reakce na nepřirozené prostředí femfašistické společnosti. Dívkám je od dětství vnucována role vůdčího pohlaví, kterou nemohou a i nechtějí hrát. Potřeba shit testů (neboli TESTOVÁNÍ mužské emocionální soudržnosti a muskulinity) je tedy ženám vnucena femfašistickým prostředím.

Ženy jsou CHYBNĚ od dětství vychovávány do role prakticky vůdčího pohlaví, přirozená ženská psychika ale ovládá svět okolo pouze pomocí manipulace mužů. Manipuluje vždy slabší se silnějším, silnější přikazuje slabšímu.
Dívky se tak dostávají do rozporu! Jak řídit život manipulováním mužů, když muži nejsou vůdčí? Je to typický “začarovaný kruh” se kterým si ženská psychika nedokáže poradit a dostane se do křeče.

Přirozená ženská psychika ZAČNE TESTOVAT MUSKULINITU mužů MANIPULATIVNÍM ZPŮSOBEM, zda i přes svou nedůležitost nezůstali náhodou VŮDČÍ. K manipulativnímu testování využívá žena ty nejpodlejší způsoby, prakticky platí rovnítko že čím podlejší a ‚podpásovější‘ je shit test, tím se zdá ženě nejůčinnější.

Bičova rada: Proto žena v shit testové hádce začne argumentovat tím nejzranitelnějším způsobem. NEPOSLOUCHEJTE JÍ!!! Jako lvice vrčí a řve a nikdo neví co chce říci, tak lidská lvice zahnaná do kouta nadává a nemá cenu poslouchat a analyzovat, co chce říct. To by byla ztráta času. Dnešní žena nejvíce testuje muže, který by jí chtěl vést životem. (viz. shit testový potrat)

Žena totiž nenávidí být POTŘEBOVÁNA mužem, ale chce být pouze CHTĚNÁ. Je pro ní velmi důležité, aby muž zůstal přesto vůdčí. Tedy aby ho nemusela vláčet za sebou jako přítěž, ale aby zůstal silný a vůdčí a ona mohla manipulací dosahovat výsledku.

Důvod, proč je soužití se ženou pro dnešního muže vyčerpávající a emocionálně zbytečný

A zde přichází další morbidní problém. Žena nechápe mužské emoce! A tak při shit testu nesleduje, jak moc požkozuje čest, hrdost muže. To jí NEZAJÍMÁ. Podle ní má čest muže zůstat neochvějná a nějaké ženské tlachání jí nemůže přeci ovlivnit.

K shit testování přistupuje tak, že chce JEN VIDĚT REAKCI. Reakci by chtěla vidět takovou, že muž se z její drzosti a arogance vůbec nesloží a naopak jí samotnou vrátí do ženské role. Nakonec, prakticky se nevyskytují případy, že by žena opustila chlapa proto, že jí krutě vládnul a nepodělal se z ní. Zato opuštěných hodných a pozorných gentlemanů schovávajících se hluboko ve friendzone dnes máme většinu.

Mnohem spokojenější ale je, když vidí reakci muže sesypaného, zcela vyděšeného agresivně bezcitným výpadem milované osoby. Ženu uspokojí, že destruktivní reakce jejího shit testu POTVRDILA platnost femfašismu, a že je skutečně ona vůdčí a nadřazená. Tím si ujistí, že je její nadřazená role platná a velmi u ní vzroste potřeba dalšího shit testování jí nejbližších mužů. Tím žena zůstává v začarovaném kruhu.

Moderní komunikace vyhrocuje shit testování do nesnesitelné úrovně

Telefony a internet logaritmickou řadou umožnily zefektivnit tlak shit testů. Proto ženy mobily a facebook milují, myslí si totiž, že jim napomůže ve svízelné roli ovládnutí světa. V zoufalé snaze zjistit JAK TO TEDY SKUTEČNĚ JE a kdo tedy má vládnout ženy zdrsňují shit testy do nejvyšších úrovní, aby zjistily nezjistitelné.

Záměrem publikační práce A. Biče je naučit mladé muže ženu z tohoto kruhu vyvést a předvést jí muskulinitu. Bohužel díky ženské tvrdosti musí být moderní mužská muskulinita ještě bezohlednější a tvrdší, jinak se vůbec neprojeví.

Shit testy primární a shit testy syntetické

SHIT TEST PRIMÁRNÍ

Primárním shit testem hledá žena hranici, kam až může zajít a kde narazí na vaší maskulinitu.
Vychází z přirozené ženské sexuální strategie.
Díky femfašistické společnosti, neomezené konvencemi slušnosti, nabývá i primární shit testing obludných rozměrů. Dívky se díky tomu projevují jako bezohledné a tvrdé, ale jen hledají skutečnou mužskou tvrdost, která by je zarazila a vrátila zpět k ženskosti.
Typické pro ženy s nízkým ‚vzděláním‘.

Bičova rada: V primárním shit testu máte šanci uspět! Mnohdy stačí projevit dominanci, někdy dokonce jen písemně, lépe i fyzicky.

SHIT TEST SYNTETICKÝ

Syntetickým shit testem hledá žena důkaz, zda je opravdu členkou vyvoleného pohlavního národa podle nepravdivých tvrzení femfašismu.
Vychází z nauky femfašismu a z jeho myšlenkových konstruktů. Tazatelka má v mozku již rozděleno lidstvo na dva pohlavní národy. Prosazuje nadřazenost svého národa. Díky tomuto politizovanému vnímání lidské sexuality jsou i projevy syntetického shit testu mnohem méně přirozeně sexuální, a více politické. Projevuje se politizovanými výroky, postižená k Vám hovoří v množném čísle jako v politice: “Vy chlapi mi děláte….”
Typické pro ženy ‚vzdělané‘.

MANIPULAČNÍ PAST SYNTETICKÉHO SHITTESTU

Ženy se od roku 2005 naučily využívat sociální sítě a elektroniku obecně k vytváření manipulativních bublin okolo vybraného muže.

Bičova rada: Zde již není žádná šance na záchranu ženské duše, politizováním se její role v lidské společnosti odchýlila k nepřátelství. Silou jí donutíte poslouchat, ale při první příležitosti se odtrhne. Pro příklad může sloužit politický svazek národů Čechů a Slováků, který se rozpadl ihned po té, co zmizela vzájemná výhodnost partnerství.