Rouhání

Co je to rouhání, význam pojmu

Rouhání je projev lidské pyšné tělesné hlouposti v odmítnutí Pravdy či přímo Božího nařízení na základě Tělesného Smýšlení. Je to jedno ze Slov s vylhaným novým významem.

Slovo Rouhání pochází z řeckého slova blasfemia, což doslova znamená „zlá mluva, zlá slova“.

Většina lidí chápe tento pojem jako stav, že se člověk vědomě vysmívá Bohu, vědomě Ho uráží (např. Mu sprostě nadává). To samozřejmě je Rouhání, ovšem není to zdaleka jediný, ba ani hlavní projev této činnosti. Rouhání totiž může být i NEPŘÍMÉ, vyjádřeno myšlenkami spíše než slovy.

Konkrétní podoby Rouhání (příklady):

  • Tvrzení, že „každý může mít svou vlastní pravdu“
  • Braní Božího jména do úst nadarmo
  • Víra v mimozemšťany jako bytosti z jiných planet
  • Víra v „plochou zemi“
  • Dlouhodobé nerozsuzování Písma a Proroctví z Ducha Svatého
  • Psaní křesťanské fikce
  • A tak dále (podob rouhání je mnoho)

Formou Rouhání je také neustálá snaha znát věci budoucí