Hřích

Slovo hřích znamená doslovně: “minout se cílem”

Člověk který by chtěl následovat Boha, začne následovat něco úplně jiného, takzvaně  “sejde z cesty” a tím úplně míjí cestu za Bohem, což se jinak popisuje jako život v hříchu. Pokud takový člověk má z hříchu vyjít, musí si svůj špatný směr uvědomit a změnit svobodně svůj názor, což se v Bibli nazývá pokání,  nebo-li změna smýšlení.

Řecké slovo pro hřích je „amartia“, což doslovně znamená „minutí se cílem“.

Co Hřích není

Kvůli značnému vlivu náboženských organizací slovo Hřích zdomácnělo ve světské mluvě jako synonymum pro jakoukoliv tělesně příjemnou záležitost. Proto si převážná většina lidí pod slovem Hřích představuje například sex. Náboženské organizace vnutili lidem tento vylhaný výklad slova hřích, aby mohly lidi ovládat a manipulovat. Slovo “hřích” je tedy jedno ze slov s vylhaným novým významem.

Když Bůh tvořil člověka, zamiloval si jej. Chtěl být součástí lidského života, ale zároveň chtěl, aby byl člověk ve vztahu s Ním ze svého vlastního rozhodnutí, ne proto, že by musel. Svoboda volby je totiž podmínkou pravé lásky.

Dal mu tedy možnost volby, ale předem jej varoval, že důsledkem vzpoury a nedůvěry v Boha, který je dárcem života, bude smrt. Člověk si přesto (oklamán Satanem) tuto cestu zvolil a důsledkem bylo, že se stal smrtelným. Ztratil tím přímé spojení se svým Stvořitelem. Tělesná smrtelnost je tedy výsledkem vzpoury člověka proti Bohu a rozhodnutí žít bez Boha.