Emocionální Kaskáda

Koncept Rodiny je nejzákladnějším konceptem objevujícím se v Bibli a ve víře v Boha. V lidské zákonné rodině existuje zcela jasná kaskáda vzájemné emocionální závislosti. Každý člen rodiny musí zaujmout správné místo k získání emocionální rovnováhy a životní spokojenosti.

Bůh Otec a Ježíš Kristus

Jednorozený Boží Syn Ježíš Kristus, pro a skrze něhož Bůh Otec vše stvořil. Láska Ježíše k Bohu Otci je láska založenou na poslušnosti a oddanosti. Sám Ježíš říkal: „Nepřišel jsem konat svou vůli, ale vůli mého Nebeského Otce, který mě poslal…“ Ježíš tedy přijímá lásku od Boha Otce a dává jí všem lidem (mužům, ženám i dětem). Ježíšovo Nevěstou a Manželkou je Církev spravedlivých a svatých.

Člověk (obecně)

Muž

Každý muž je přirozeně rozpolcený mezi Zákonností a Bezzákonností. Na cestu Bezzákonnosti je nucen se vydat kvůli působení žen.

Každý zákonný muž přirozeně touží mít lásku k milované manželce a dětem. Mužovo touha po manželce je z hlediska lidské sexuality částečně provázaná s pudy řízenými Satanovo Mocnostmi, ale není na nich založená. Mužovo láska k milované ženě není založená na Mocnostech, ale na svobodné lásce k nižšímu, milovanému subjektu.

Muž se stará převážně o emocionální stav své ženy a dětí. Žena samotná muži poskytuje emocionální rovnováhu svou přitažlivostí a rolí vyvolené Zákonné manželky. Žena a děti muže emocionálně uspokojují svou existencí a Zákonností.

Muž je emocionálně naplněn když žena a děti přijímají jeho pozornost, péči, jeho Lásku a on vidí, že jim to upřímně dělá radost, že jim to prospívá. Muž nepotřebuje k emocionálnímu naplnění žádnou péči či poskytování zdrojů od dětí a ženy. Plně postačí, když žena a děti existují a jsou Zákonné. Pro muže je určeno přijmout lásku od Boha Otce a Ježíše Krista, a poskytovat jí své ženě a dětem. Tato mužská láska je přímým obrazem Boží lásky Agapé.

Žena

Každá žena je přirozeně Bezzákonná jako Eva v Ráji. Dává přednost k možnosti nárokování před pevnou důvěrou v lásku otce a manžela. Také přirozeně nebere žádný ohled na Zákonná přání a připomínky muže.

Od pádu v Ráji má každá žena také Boží trest v palčivé touze po maskulinitě. Tato palčivá touha ženy po muži není založená na svobodné lásce, ale čistě na ukojení ženských pudů, a je řízená Mocnostmi knížete Satana. Každá přirozeně bezzákonná dívka se od začátku své puberty až do konce života bude vždy snažit pouze a jen ukojit své pudy z Mocností, pokud není vychována k Zákonnosti a vybrána milujícím manželem.

Žena tedy musí být vychována, aby se zajímala o emoce mužovo lásky a podřídila se jí. Pro ženu je určeno přijmout bezpodmínečnou lásku od muže, který si jí vybral, a podřídila se mu jako jeho manželka a společnice. Žena může zažít bezpodmínečnou poskytující lásku pouze vůči svým dětem, pokud je vychována jako Zákonná manželka a matka, neboť v mateřství je její záchrana.

Žena nemá za povinnost se starat o materiální pohodu muže, musí pouze přijmout mužovo lásku a vydat se mu jako jeho vybraná manželka. Čím více je ovšem žena vychovávána naukami systémové Šelmy k Bezzákonnosti, tím více jí emocionální potvrzení mužovo lásky k ní připadá odporné. Dnešní bezzákonné ženy považují emoci mužovo lásky za jakýsi nechutný, dočasný chtíč, o kterém je lepší vůbec nemluvit.

Děti

Děti se v první řadě zabývají poznáváním svých vlastních emocí. Děti potřebují potvrzovat fakt že emocionálně naplňují rodiče pomocí dárků a pozornosti, která je nad rámec základních životních požadavků. Děti obvykle neprojevují žádnou vděčnost za byt, za zaplacené účty, za snídani či novou střechu.

Děti poskytují emocionální uspokojení ženě i muži svou prostou existencí. K jejich rodičům mají mít lásku založenou na poslušnosti a oddanosti k vyššímu milujícímu subjektu. Kromě pokusů dát rodičům nějaký dárek z lásky nemají za povinnost se starat o materiální pohodu rodičů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *