Duch Antikrista

Duch Antikrista, Duch Bezzákonnosti

Lidé, kteří odmítli Ducha Svatého, který svědčí o Boží Pravdě v srdcích věrných, můžou být ovládáni Duchem Antikrista. Tak jako ti z Ducha Svatého vnímají, co je Bohu milé a jsou uváděni do veškeré pravdy, tak ti co Pravdu odmítnou jsou Bohem zanecháni Duchu Antikrista.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *