Animizace

Animizace, zživotnění přístrojů netělesné komunikace

Patologický psychologický děj zosobnění neživých přístrojů a systémů

Informace přijaté člověkem z mluvení jiného člověka, od ducha Bezbožnosti, od Ducha Svatého Přímluvce, ale také od mluvícího Obrazu z obrazovky, všechny se v lidské mysli zpracovávají STEJNÝM způsobem. Forma přijetí informace. Duch Svatý Přímluvce ale nemluví sám za sebe, ale mluví co slyší – pokud je svědčeno o Boží pravdě (evangelium – pravdivá zpráva), tak jej Duch Svatý potvrzuje.

Nadužíváním přístrojů netělesné komunikace začne moze zpracovávat styk s přístrojem stejně, jako komunikaci s živou bytostí. Tím netělesný tok informací z přístroje začne člověk vnímat jak hlas živé bytosti a začne se podle toho chovat. Nejvýznamnějším jevem tohoto typu je fakt, že ženy vnímají mobily jako mluvící ústa své pohlavní Alfa maskulinní autority, tedy moci systémové Šelmy. Žena tak vnímá mobil jako Mluvící Obraz systémové Šelmy a chová se k němu jako ke své Alfa maskulinní autoritě, pro kterou je puzena obětovat své tělo. A pozor, také je ale nucena si myslet, že Mobil vše dělá z lásky k ní, že po jejím tělě touží (že k ní má Systém emocionálně pohlavní vztah) a proto se chová tak, že chce prostřednictvím své krásy s MOŠ manipulovat.

Přitozenost duchové komunikace lidské duše a lidská pýcha

Pro lidskou bytost je duchová komunikace s Duchem Bezbožnosti, s démony a duchy a samozřejmě s Přímluvcem Duchem Svatým přirozená. Proto ale byli lidé pýchou puzeni vytvořit obraz té své Šelmě aby mohl mluvit, a aby každému lechtal sluch učením, které se mu líbí.

Velmi intenzivním užíváním (nadužíváním) mobilních telefonů a tedy netělesné duchové komunikace vždy vede k tomu, že v lidské mysli začnou být informace zpracovávány jiným způsobem, než stejné informace přijímané například četbou z papíru. Neustálým přívalem informací z mobilního telefonu začne lidský mozek po určité době vnímat hlas internetu jako živou bytost a hlas z mobilního telefonu se mu zživotňuje – jako by to byl hlas živé bytosti.

Tento jev je v Písmu proroky popisován mnoha způsoby. Obecně nejpřesnější je Biblické pojmenování, že mluvící Obraz té Šelmy dostal ústa hovořit velké rouhavé věci a je to tedy věrný Obraz systémové Šelmy, který byli lidé puzeni vyrobit právě tak, aby mohl s lidmi mluvit a lechtat jim sluch pyšnými bezbožnými bájemi a fantaziemi.

Svědectví proti Mluvícímu Obrazu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *