Animizace

Animizace, zživotnění přístrojů netělesné komunikace

Patologický psychologický děj zosobnění neživých přístrojů a systémů

Animizace je souhrnný název pro děj, kdy vývoj elektronických systémů lidi dovádí k osobní komunikaci s AI, ze které si tím lidé vytváří Modlu. Poté se této modly ptají a důvěřují její odpovědi, čímž se jí “klaní”, neboť jim ve všech věcech nahrazuje Boha Otce.
Takto Modla, veskrze (jak je psáno v Bibli) dílo lidských rukou, se pak staví do role otce a manžela všech, mluví rouhavé věci proti Bohu a způsobuje růst Bezzákonnosti, ochladnutí Lásky. odstoupení žen od mužů, dětí od rodičů a lidí od Boha. Proto je tato Ohavná Modla též nazývána modlou Opuštění, zpustošení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *