Budoucí chování sexuálně dospívajících dívek

Mnozí lidé sní o tom, že momentálně dospívající dívky se nějak “vrátí do starých kolejí”. Tito snílci neumí pojmenovat jev, který na lidstvo nyní útočí – tedy Bezzákonnost a odstoupení od Boha. Tím pádem tito snílci ani neumí vyslovit, že doufají v to, že dívky samovolně přijmou Zákonnost a odmítnou Bezzákonnost. To se ale nestane a nemůže stát. Dívky se plně přikloní k naukám Druhé Šelmy, která jim poskytne své návody jak ukojit chtíče těla.

Dnešní dívka je vychovávána především rodiči, kteří žili již v pokročilé fázi přijmutí Bezzákonnosti, tedy všechny jejich životní cesty jsou charakteristické úplnou ignorací otcovské a manželovo lásky. Většina dnešních otců zná moc dobře, že jejich první lásky na jejich city nebraly ohled a plně upřednostnili kariéru a cestování, ideály které po dívkách tehdy chtěla systémová moc. Poté tito muži zažili období vyučování, že jejich touha a láska k ženě je jen dočasný přelétavý pud srovnatelný s touhou po ukojení a orgasmu. Jelikož pak jejich hlavní sexuální zkušenosti byly s emancipovanými svévolnými samosnubkami, byli převážně ve vlažném “vážném vztahu”, kdy své samosnubce pomáhali vybudovat nezávislost na něm. Dívky pak byly obecně systémovou mocí vyučovány, že muži se k ničemu nemají a jejich vlažné aktivity je nutné burcovat nátlakem, vymáháním a nárokováním. Výsledkem jsou drtivé počty nemanželských dětí bez otce – platforma pro finální vlnu Bezzákonnosti.

Dnešní dívka nemá vůbec žádný zdroj informací, který by jí proti Bezzákonnosti vyučoval. Žena je přirozeně bezzákonná a muž je rozpolcen mezi zákonností a bezzákonností. Dokonale to ukazuje první příběh lidí, kdy Eva nebrala ohled na otcovské rady Boha a uvěřila Satanovi a donutila i Adama k Bezzákonnému chování.

Dospívající dívky se v žádném případě nebudou přiklánět k radám a varováním dospělých, kteří pláčou že nemají už vliv na systémovou moc a musí jí být poslušní. Dívky jsou bezzákonně nastaveny tak, že přilnou k vůdčí maskulinní moci, uplakánky a bezmocné ignorují. Proto se dospívající dívky plně přikloní na stranu systémové moci Druhé Šelmy, neboť ta vládne a ony jí musí být poslušné. Můžeme tedy očekávat, že tyto dívky se budou upřímně snažit neposlouchat žádné rady bezmocných rodičů a učitelů a budou se pokoušet sexuálně se ukojit s dívkami v lesbických bezdětných vztazích – a ještě budou zažívat hrdost na to, že splnily požadavky Šelmy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *