LGBT

LGBT agenda je A-B Ideologie netělesné totalitní moci MOŠ

LGBT agenda je klamná A-B Ideologie šířená Mluvícím Obrazem proto, aby odváděla energii lidského odporu neúčinným směrem. MOŠ vytváří oba póly této ideologie: Za A) propagaci ideologie LGBT a za B) odpor vůči LGBT ideologii. Oba kanály se výborně šíří, protože u lidí vzbuzují silné emoce a reakce (lajkování a sdílení) na ně je tedy vždy mnohem vyšší než jakékoliv normální a nudné zprávy.
MOŠ staví LGBT Ideologii často na první místo a zároveň všechny informuje, že je to zhouba, proti které mají bojovat.

Ideologie LGBT pak zaměstnává mysl lidí a dostávají se tak do absurdní situace. I když jich většina žije v rozpadlých a nefunkčních vztazích zničených netělesnou elektronickou komunikací a v prostředí s neexistující funkční rodinou, přesto všichni poslouchají A-B Ideologii Mluvícího obrazu a tupě chtějí bojovat s LGBT. Takže zatímco rozpadlé a anulované vztahy se týkají všech a nikdo je neřeší, všichni řeší “nevhodnost” LGBT jen proto, že to po nich Mluvící Obraz chce.

Mnoho duchovních vůdců a Církevních Organizací se nechalo svést tímto klamem a bojují proti LGBT

Tím pádem se nechali oklamat a bojují proti zcela falešnému terči.

LGBT je útok Šelmy na sexuální atraktivitu společného rebelství

Při projevení nového názoru novou generací vždy dochází ke generační revoltě, která přímo přináší pro ženy sexuální atraktivitu druhého pohlaví. Pro punkerky byli atraktivní punkeři, respektive dívky se stávaly punkerkami aby se líbily punkerům, a tak dále.

LGBT je útok Šelmy na sexuální atraktivitu společného rebelství, který Šelma vymyslela z důvodu, že LGBT pochody prosazující hrdost na LGBT nijak nepřináší efekt této přitažlivosti.