Svatý, svatá, svaté – vysvětlení pojmu

Svatý = Oddělený, Oddělený pro Boha a Oddělený od světa a jeho satanských principů
Svatý = Neřídící se tělesnými principy, pudy a pohnutkami, ale principy a pohnutkami Božího DuchaBoží spravedlnosti a Božích zákonů.

Slovo svatý by se v původních hebrejských a řeckých jazycích dalo přeložit jako Oddělený. Přesněji řečeno Oddělený pro Boha, oddělený od světa a jeho principů, jejichž knížetem je vládce tohoto světa Satan.

Svatá bytost v člověku se musí narodit znovuzrozením v Duchu Svatém. Nová bytost zrozená z Ducha Svatého při křtu dostává novou, nehříšnou přirozenost a již se neřídí tělesnými (pudovými) principy a pohnutkami a může se tedy posvěcovat. Této nové bytosti zaslibuje Bůh život věčný.

Co Svatý není

Svatý neznamená „nehmotný, nesložený z hmoty“.