Vytržení

Učení Církevních Organizací o Vytržení je lež

Žádné vytržení před soužením nebude. Nenechte se žádným způsobem oklamat, neboť ten den nenastane, dokud nejprve nenastane odstoupení od Boha a nebude zjeven ten Bezzákonný.

Uchvácení (někdy nepřesně zvané “vytržení”) nastane při Kristově druhém příchodu současné se vzkříšením. Spravedliví budou vzati nahoru a ostatní zanecháni k odsouzení a zničení spolu se Zemí a nebesy. Poté, až Bůh učiní novou Zemi a nová nebesa, na ní opět sestoupí a budou tam již přebývat navěky, spravedliví obdrží novou Zemi za dědictví.