Netělesná komunikace

Netělesná, nebo také duchová komunikace

Veškerá komunikace bytostí na vzdálenost přesahující dosah těla.

Člověk je bytostí nejen s tělem, ale i s duchem. Díky této kombinaci je pro člověka zvláštním způsobem “duševně přirozené” komunikovat duchovně, bez použití těla. Takto totiž hovoří k člověku hlas ducha Bezbožnosti, i Duch Svatý. Člověk ale od Ráje chtěl být jako bohové, a také tak komunikovat. Tato touha je zachycena nejen v příběhu Evy a v příběhu Babylonské věže, ale je samozřejmě i hlavním puzením pro člověka, kvůli kterému člověk udělal Mluvící Obraz Šelmy. Ten pak dostal ústa a začal hovořit Duchem Bezbožnosti.

Při aplikaci duchové komunikace do pohlavního života lidí se novou vůdčí maskulinitou stává Mocnost, Duch BezbožnostiMluvící Obraz Šelmy se pak ženám prezentuje stejně jako Satan Evě v Ráji, tedy jako Druhá Šelma. Ta se staví do role partnera všech žen a společně pak vyjednávají s muži ve věci lásky, rodiny a dětí. Vzhledem k plánům Druhé Šelmy změnil Mluvící Obraz ve 20. letech 21. století rétoriku vzhledem k ženám. Z Druhé Morálky stavící ženy do vůdčí role ve věci rodin a dětí přechází do Třetí Morálky. Ta je charakterizována ztrátou zájmu o ženské potřeby a silným tlakem na omezení počtu narozených dětí. To se na terminálech Mluvícího Obrazu často komunikuje jako snaha o “depopulaci”.

Nekompatibilta lidského života a duchové komunikace

Duchová komunikace také anuluje a ruší všechny tělesně přirozené mechanizmy pro lidské vztahy a život. Při aplikaci duchové komunikace se amplifikují destruktivní jevy a mezilidské vztahy se rozpadnou. Lidé se pak stanou nenávistní, s neukojenou touhou po tělesném uspokojení a prosperitě.

Psychika lidského tělesného života je zcela nastavena pouze na režim, kdy ke komunikaci s jiným člověkem musíme za dotyčným přijít, nebo se dostat jiným způsobem do jeho přítomnosti. Elektronická duchová komunikace umožnuje komunikovat s kýmkoliv v jakýkoliv čas. Toto postupně mění skokově způsob uvažování všech lidí a vede to k vzestupu vlivu Šelmy.