Spasení

Spasení, význam pojmu spasení a jeho chybné výklady

Spasení člověka je dar Boha Stvořitele určený pro lidi, kteří chtějí být součástí Boží rodiny a přiznat se k ní. Členem Boží rodiny je přirozeně každý člověk, neboť každý je stvořen Bohem. Člověk se ale musí k Boží rodině buďto přiznat pokřtěním se v její jméno, nebo jí odmítnout a odsoudit se tak vlastními slovy.

Co Spasení není

Dar Spasení se nezískává plněním nějakých rituálů a učení Církevních Organizací. Přijetím Boží nabídky rovněž nevzniká člověku legitimní právo si po Bohu nárokovat věčný život. Nauka o Spasení jako o nesmazatelném “nároku na nebe” pomocí rituálů či učení Církevních Organizací je učení Bezzákonnosti a je vítáno všemi bezzákonnými lidmi, kteří by si chtěli zachránit život. Kdo si ale chce pouze zachránit život, ten o něj přijde.

Velmi často se toto falešné učení pojí s představou, že “v nebi” budou z lidí bezpohlavní netělesné bytosti, které už nikdy nebudou řešit lásku a žít v zákonných rodinných vztazích.

Dezinformace o členství v Boží rodině jako základ pro bludné nauky Církevních Organizací

Církevních Organizacích se běžně vyučuje, že lidé přirozeně součástí Boží rodiny nejsou, ale musí do ní být “adoptováni” pomocí rituálů a členství v Církevních Organizacích. To je ale samozřejmě bludná představa, neboť všichni lidé jsou stvořeni Bohem, ne něčím nebo někým jiným. V Boží rodině je tedy v základu každý člověk, který se ale může svobodně rozhodnout Boží rodinu zavrhnout.