Podobenství o prezidentovi a podivném národu

Jistý člověk mající velké zkušenosti se zemědělstvím a hospodářstvím vyrazil do zaostalé země pomáhat místním lidem. Viděl, že v oblasti zemědělství dělají místní obyvatelé spoustu věcí špatně, a za prověření znalostí jim nabídl, že se stane jejich prezidentem. Místo tematických otázek však začali místní překládat nesmyslné dotazy, jako například jestli se má při slavnostní mši nosit dlouhé nebo krátké sukno, nebo jestli má Hyronův kyj mít trojzubec či pouze liliový květ. Na nechápavý pohled prezidenta, proč mu dávají takové otázky, místní odpověděli, že nezná odpověď na důležité otázky. Když se pokoušel oponovat, že se nejedná o skutečně důležité otázky, bylo mu podivným národem řečeno, že jejich veřejný prostor jim říká, že toto jsou zásadní otázky jejich civilizace a člověk, který na ně nezná odpovědi, nemůže být prezidentem, přestože zná odpověď na skutečně důležité otázky. Ty ovšem nejsou otázkami, které se řeší v elektronickém veřejném prostoru.