Panenství

V dřívějších dobách byl kladen velký důraz na to, aby dívka zůstala pannou, dokud si jí muž nevybere za manželku. Ve starém Izraeli platil zákon, že dívka, která by se poskvrnila stykem předtím, než by si jí muž vybral, měla být ukamenována. Zákonný muž přirozeně chce, aby jeho manželka nebyla poskvrněná stykem s jiným mužem než s ním samotným. I toto je obraz vztahu Boha s člověkem, kdy člověk má taky zůstat neposkvrněný a nesmilnit s jinými bohy, s naukami démonů a v posledních časech s učením Bezzákonnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *