Otcovská láska v nynějším období Bezzákonnosti

Když muž dnes ženě nabízí manželovu lásku pro otcovskou lásku ke společným dětem, ženy to nezajímá

Spravedlivý muž musí nyní projevit velkou trpělivost a nepokoušet se bezzákonným ženám nabízet svou lásku. Bezzákonné ženy totiž loví spravedlivé muže, aby je mohy manipulovat nárokováním péče a pocity zodpovědnosti a trapnosti. Muž ale nesmí zavrhnout lásku jen proto, že ženy jeho nabídka lásky nezajímá ani v ní nevidí nic důležitého. Každý muž tak zažije věrný obraz toho, jak lidé odstoupí od Boha k bezzákonnosti.

Skutečně prakticky žádnou ženu žijící v úplném zajetí mobilních telefonů, nabídka na životní roli milované manželky neosloví. Každá se poslušně řídí dogmaty feminismu a dokonalé emancipace od mužské lásky a vnímá tak mužské návrhy na soužití z lásky jako vnucování jednostranné vůle muže – které je zapotřebí neposlouchat. Taková žena si myslí, že svobodná volba spočívá ve Svévolnosti. Očekává, že si sama vybere muže a pak ho projevy přijmání lásky donutí, aby s ní musel být. Počítá s tím, že když bude celé okolí informovat o svém odevzdání se muži, tak okolí vyvine na onoho muže tlak zodpovědnosti a závazku. To je jev samosnubnosti, u kterého je pro ženu prakticky nemožné odhalit základní chybu a Bezzákonnost.

Obtížnost pochopení bezzákonné povahy svévolné samosnubnosti pro ženy spočívá v tom, že žena ve svém nárokování mužovo lásky a pozornosti a chtění být s mužem nespatřuje NIC nepřirozeného. Prostě přirozeně CHCE a ŽÁDÁ (tyto vlastnosti ženě udělil Bůh sám – viz Genesis) a veškeré její požadavky jí přijdou plně ve shodě s morálkou anateické hierokracie Druhé Šelmy. Problém spočívá v tom, že takovou ženu ale NEZAJÍMÁ, zda jí onen muž skutečně miluje, nebo zda ho jen donutí manipulací k poskytování služeb.

Funkčnost samosnubného modelu než zmizela Ta Překážka

Dokud bylo vykonávání moci nad lidmi provozováno pouze lidmi, bylo zapotřebí dodržovat spoustu projevů zrcadlení Boží lásky v lidech. Nastávala tedy velmi paradoxní situace, kdy manželství pode Božího Zákona nebylo zakázáno, ale zároveň už role manžela a manželky byla zakázána v ústavách států. Rovněž spousty démonických kultů, často pozérsky se stylizujících do milovníků Satana, ve skutečnosti plně ctili roli manžela a manželky, tím pádem i rodiny. Než zmizela Ta Překážka, mohlo se spoustě lidem zdát (a také o tom často mluvili), že se lidstvo nějak samo zkoriguje a že ženy opět najdou zalíbení v roli milované manželky. Jenže Druhá Šelma nutila lidi, aby udělali Obraz té Šelmě.

Úplné sezbytečnění nabízení manželovo a otcovské lásky bezzákonným ženám

Obraz té Šelmy začal s lidmi mluvit a pomocí něj Druhá Šelma převzala veškerou moc nad lidmi a jejich věděním. Toto je přesně popsáno v biblickém Zjevení, ale samozřejmě nemůžeme pročítat jeho interpretace z minulých dob. Zjevení totiž obsahuje jen jednu polovinu informace, druhou polovinu informace si musí Spravedliví přiřadit z aktuálního dění a teprve tehdy uvidí jeho význam. Toto je nesmírně důležitý princip prvočtení Zjevení.

Bible v popisu Posledních Časů také jasně upozorňuje na nebezpečí stýkání spravedlivého muže a bezzákonné ženy. Toto nebezpečí spočívá v tom, že ženy budou Druhou Šelmou nuceny velmi přitvrdit ve svých požadavcích na muže. Tyto požadavky rychle budou zcela mimo rámec toho, co je reálně možné v lidském životě.

Spravedlivý muž narazí na to, že bezzákonnou ženu kompletně nezajímá. Nezajímá jí vůbec žádný projev mužské emoce nebo lásky, chce jen nárokovat a brát. Ženy cítí velkou úzkost z toho, že po zmizení Té Překážky už Druhá Šelma ženy nepotřebuje. Dokonce rychle přichází i doba, kdy Obraz Šelmy plně nahradí to jediné, co ženy pomocí elektroniky mužům poskytují – fotky, videa a chat. Každá AI dokáže hravě a kvalitněji nahradit bezzákonnou ženu v elektronické podobě, dokáže se vydávat za mnohem příjemnější ženu, než je ta reálná.

Bezzákonná žena klanící se Šelmě jasně cítí, že o ní přestala mít tato maskulinní alfa autorita zájem a nebude jí a její děti do budoucna podporovat. Jelikož má ale již dávno vychovaný odpor k manželovo a otcovské lásce člověka (většinou pro ní znamená jen jakýsi boj o děti s biologickým otcem), nevyhledává muže který by jí miloval. Toho totiž většinou odmítla a cítila se u toho svobodná a poslušná Šelmě. Místo milujícího muže shání náhradu za předchozí poskytování peněz a zabezpečení Šelmou. Systémová Šelma byla k ženám vždy sterilní, bez emocí a bez těla – muvila pouze elektronickým hlasem (animizace). Po muži chce tedy peníze a služby – nejlépe hned, s plným závazkem poslušnosti.

Toto tvrdé a bezzákonné nárokování služeb ale většina mužů odmítá a všichni se snaží najít metody, jak alespoň částečně ukojit své tělo. Každý muž stýkající se s bezzákonnou ženou je nucen se učit přijímat bezzákonné jednání a nebo hledat cesty, jak s bezzákonností žít. Mnozí se do bezzákonnosti zamilují, neboť jim umožní zneužívat neukojené touhy žen a sofistikovanou lží je oklamat a obelhat.

Sezbytečnění biologického otcovství pro lidské děti v období Bezzákonnosti

Bezzákonné ženy se internetovými citáty a veškerým vyučováním Druhé Šelmy ujišťují, že nezáleží na biologickém otcovství. Důležité je pro ně, kdo poskytuje dětem služby a kdo za ně platí výdaje. Toto bezzákonné ženě úplně stačí k pocitu správně vykonané manipulace samosnubnosti. Sexuálně přitažlivé svobodné matky tak spatřují jako výhodné nabídnout svou tělesnou společnost výměnou za služby beta providera.