Infantilizační spirála

Infantilizační spirála nutí lidi k podřízení se do víry v něčí zákonný přístup k nim

Dílo klamu pyšně tvrdí, že bude nutné všechno redefinovat a vše dělat nově pomocí nových, ještě zložitějších nebo dokonce ještě neexistujících technologií. Nikdo tomu nerozumí, ale pýcha nutí všechny s tím souhlasit. Klam zaručeného a nutného směřování do takzvané „budoucnosti“ plné ultimátně složitých technologií na každou lidskou práci je vytvořený kvůli sci-fi filmům. Ty jsou v Biblickém Zjevení proto nazvány „klam pro ty, co směřují do záhuby“

V dnešních diskuzích mezi lidmi je zcela běžné, že z celé diskutující skupiny nikdo nemá prostředky, jak ověřit pravdivost jakéhokoliv tvrzení. Dokonce ani nikdo z diskutujících nezná metody, jak by šla pravdivost toho tvrzení ověřit. Proto se zcela všichni diskutující musí spolehnout pouze na víru, že informace které reprodukují jim říká entita, která k nim má kladný otcovský (tedy zákonný) vztah. Tím tedy běžně nastává situace, kdy se diskutuje o věcech, o kterých nikdo neví zda jsou pravda a ani neví, jak by se to dalo ověřit.

Tato situace je velmi zvláštní a v lidské historii nastávala především pod vládou První Šelmy. Tehdy lidé nevěděli jaké informace o vůli bohů jsou správně, museli se spoléhat na své kněží. Ti o sobě tvrdili, že s bohy komunikovat umí a že všemu rozumí. Tito kněží pak pomáhali vládcům lidi zotročit.

Dnes diskutující lidé také neví, co z diskutovaných nauk je správně a jak by se to mělo ověřit. Všichni diskutující se tak musí spoléhat na své oblíbené vědce, tedy anateické hierokraty. Tito vědci tvrdí, že o těch věcech vše vědí a že tomu rozumí. Tito noví hierokrati pak můžou pomoci vládám lidi zotročit.

Lidé neustále diskutující věci, o kterých nemají žádné poznání, jsou tak ve svých myšlenkách navedeni do uzavřeného kruhu nauk. Jsou v takzvané infantilizační spirále nauk, kterým nerozumí. Specifickým hlasem tohoto klamu je hlas pro křesťany, který se nazývá Falešný Prorok.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *