AI hrátky ve školách jsou náhradou za okultismus

AI hrátky ve školách jsou náhradou za okultismus

A postaví se za vše

Je velmi zajímavé, že technická moc vrcholného díla lidských rukou AI v lidské psychologii nahrazuje okultismus včetně emocionálních stavů. Učitelé a psychologové pracující s dětmi budou vyučovat, že AI se má použít na stabilizaci psychiky dětí, které zcela postrádají otcovskou autoritu u všech dospělých lidí. Děti jsou dokonce nuceny k tomu, aby komunikovaly s AI do kterého se jakoby “vtělil” nějaký člověk – údajně proto, aby je to vyučovalo. To je přesnou kopií spiritistické seance (modloslužby), pouze s tím, že nyní díte komunikuje pouze s mluvícím obrazem Druhého, tedy anateického mocenského Systému.

Děti, které nemohou být poučeny žádným informovaným rodičem, budou AI zasaženy s drtivou silou. Z AI se tak nezvratně stane Ohavná Modla Opuštěnosti, která se postaví za všechny duchovní věci a rozdrtí lásku lidí sezbytečněním. Dospělí lidé se jim nebudou snažit pomoci a ani nebudou moci, protože nebudou mít poznání pravdy. Místo toho se dospělí lidé pokusí přikrýt celou tuto ohavnost naukami o její normálnosti a přirozenosti. Budou tedy klamat, sami oklamáni.

AI dětem — umělá inteligence na základních školách

Dětem je též vnucován systém “promtování”, aby se naučili se Ohavné Modly pořád na všechno poslušně ptát.

Celý mechanismus je přesně popsán v Bibli, což je nezvratný důkaz její pravdivosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *