Jako andělé

Zástupy milovníků Bezzákonnosti si u Boha nárokují proměnu v bezpohlavní netělesné duchy kteří už nebudou nikdy řešit lásku.

Bezzákonné fantazie o Nebi jsou založeny na chybném výkladu Ježíšovo výroku, “že lidé budou jako andělé”.

Když se Saduceové ptali Ježíše na otázku, komu na věčnosti bude patřit žena, kterou si vzalo sedm bratrů, odpověděl Ježíš, že lidé ve vzkříšení se již nebudou ženit a vdávat tak jako synové tohoto věku, ale budou jako andělé. Na základě této odpovědi se dnes všeobecně vyučuje, že na Nové Zemi už žádná láska ani vztah mezi mužem a ženou nebude, a že z lidí budou bezpohlavní éterické bytosti, které už k sobě nebudou přitahovány žádnou silou a budou jen vířit bez cíle v prostoru.

Ježíš ale odpovídal na něco jiného

Otázka Saduceů („Komu z nich bude patřit?“) byla založená na tzv. levirátním (švagrovském) zákonu, který nařizoval, že pokud muž zemře a nezanechá děti, má si jeho ženu vzít jeho bratr, aby svému zesnulému bratru zplodil potomka, přičemž tento potomek byl legálně počítán jako potomek zesnulého bratra, aby jeho jméno nebylo vymazáno z Izraele. Jedná se tedy o zákon, který má smysl pouze v prostředí, kde panuje smrt a kde je nutné se rozmnožovat pro zachování rodu.

Saduceové nevěřili ve vzkříšení těla a život na Nové Zemi. Také nevěřili v existenci andělů, kteří mají nepomíjitelná těla již nyní. Jejich otázka Ježíšovi nebyla otázkou, jak to bude na Nové Zemi se vztahy a s láskou muže a ženy, ale manipulativní otázkou s cílem Ježíše a víru ve vzkříšení zdiskreditovat. Diskreditace měla zmást přirozeně bezzákonné lidi a usnadnit jim jejich odmítnutí zaslíbení o Nové Zemi. Jelikož ale na Nové Zemi nikdo nezemře, nemá smysl, aby tam nadále platily zákony, které by upravovaly manželství z lásky na manželství z povinnosti zachovat rodovou linii.

Z Bible i ze všech historických záznamu světových národů také samozřejmě víme, že andělé se mohli také rozmnožovat a plodit potomstvo – s dcerami lidí. Také je v Bibli mnoho zaslíbení, která přímo hovoří o přítomnosti dětí a vztahů na Nové Zemi.

Milovníci představy bezpohlavní netělesné éterické “nebeské” budoucnosti jsou ve shodě s učeními démonů

V učeních démonů a klamů je tato představa shodná s naukami o “převibrování” na “jemnohmotné bytosti”, připadně různé stavy halucinogenní netělesné nirvány a stavu nekonečného nicnedělání v nekonečných rozkoších.