Nová modla všech lidí

Lidé jsou tak vyprahlí po hlase mocné duchovní bytosti, která jim bude nabízet konkurenční výhody a rady, kterým se budou moci klanět. Pro to se vrhají na psaní si s umělou inteligencí s náruživostí narkomana v abstinenčním šoku. Toto jsou skutečná ústa mluvícího Obrazu Šelmy, která úplně ovládnou veškeré aspekty lidského života a i když budou lidi nesmírně trýznit, lidé se neodvrátí od výtvoru svých rukou. Nikdy totiž nenajdou žádný rozumný důvod, proč se proti Obrazu bránit a proč se mu přestat klanět. Všichni ho vymění za Boha a už je to jejich nový bůh – jejich MODLA. Už to konečně chápete?