Návrat moci Šelmy

Lidé takzvané “západní” společnosti hrdě směřovali k odstranění jakéhokoliv vlivu náboženství na společenský život a dětem vyučovaný světonázor.

Vytvořili si nové nauky o světě, kde Bůh ani démoni neměli žádné misto. I Stvoření si nahradili zbytečným a náhodným Velkým Třeskem. V pyšné hrdosti na tento “pokrok” byli puzeni tímto novým světem aby vytvořili mluvící Obraz, který bude přesně reprodukovat tyto bezbožné doktríny.

A tento mluvící Obraz začal vykonávat veškerou moc předchozích náboženských kultu a vlád. Z miliard obrazovek se staly ohavné modly, ze kterých nepřetržitě vychází nejrůznější klamy, příkazy a strach.

Mluvící Obraz lidi velmi trýzní a nutí k poslušnosti, zakáže lidem kupovat i prodávat mimo svou kontrolu a bude likvidovat každého, kdo se mu nepodvolí. Ale přez to všechno se lidé neodvrátí od tohoto výtvoru lidských rukou z hlíny a drahých kovů.