Konec reálné politiky a smyslu voleb

Virtuální “veřejný prostor” umožnuje řešit pouze nereálné chiméry

Kvůli nezřízenému užívání internetových sociálních sítí přestali lidé vnímat reálný veřejný prostor – zabývají se jen světem informací sociálních sítí. Myšlenky lidí se pohybují jen uvnitř plně ovládaného informačního prostředí “sociálních sítí”. Politik se tedy musí řešit POUZE to, co říká Internet (tedy Mluvící Obraz systémové Šelmy). Lidé potom volí politika podle toho, jak řeší obsah internetu, tedy ovládaný obraz reality, a nikoliv realitu.

Všichni lidé jasně vnímají, že události kolem politiky a voleb jsou velmi podivné – lidi udivují jasné projevy MOCI, kterou ale nedokážou pojmenovat a i vrcholní politici se ohání hierokratickými pojmy jako je deepstate.

Ztráta praktického smyslu voleb je jedním z oborů artifologie. Artifologie říká, že přesunutím vnímání reality občany na nereálný virtuální Obraz systémové Šelmy lidé dále nemohou řešit svou vlastní reálnou životní situaci a musí řešit jen internet. Internet tak přebírá moc nad lidstvem.

Dokonalá past Bezzákonnosti na celé lidstvo

Nápad použít elektronickou zábavní hydru k naprostému řízení věcí obecních je zběsilou a naivní chybou lidí.  Tato hydra je naprogramována přesouvat informace podle lidských emocí k dosažení co největší závislosti člověka na nich – to samozřejmě udělá na výbornou. Její ohromná moc ale není chaotická. Celý tento mechanismus je velmi dobře popsán v Bibli, kdy lidé vytvořili systémové Šelmě její Obraz, který mohl na lidi mluvit. Mohlo by se zdát, že prohlédnutí této fatalní chyby je možné i zcela sekulární logikou. Jenže v této věci už se neuplatňuje jen čistá logika, ale jedná se zde věci duchovní.

Lidé tuto past nevidí, mají zablokován reálný úsudek znamením na svém čele. Jelikož Mluvící Obraz Šelmy je pro každého z nich duchovním přímluvcem, stavějí ho do podoby svého boha.