Šelma

Šelma jako mocensko – politická struktura lidí, populárně též “Systém”

Bibli a v proroctvích je pojmem “šelma” myšlena souhrnná jednotná forma projevu učení Bezbožnosti. Je tak někdy pojmenována konkrétní osoba nebo bytost, často se ale jedná o společné pojmenování konkrétního myšlenkového proudu lidí, vyvolávaného klamem ducha Bezbožnosti (tedy logikou pudového rozumu) ve spojením s učeními démonů mimo hlavní náboženské proudy (často ve formě nenáboženských “mimozemštaňů”).

Druhá Šelma vykonává veškerou moc té První Šelmy

V časech druhé dekády 21. století vidíme První Šelmu reprezentovanou TEZÍ, můžeme říci ideologií A, a ANTITEZÍ, ideologií B. Tato teze a antiteze vytváří společnou, lidmi neporazitelnou bipolární ideologii TEZE a ANTITEZE.

První šelma tlačí obyvatele země, nad kterými má vítěznou neomezenou moc do odporu a nepřátelství vůči sobě, nutí jim v duši přijmout ANTITEZE Druhé Šelmy, která jakoby bojuje s První Šelmou. Logicky z toho ale vyplývá, že se jedná o jednu a tutéž MOC. Antiteze Druhé Šelmy také vdechly moc Mluvícímu Obrazu (MOŠ) té První Šelmy – který doposud sice fungoval, ale nebyl brán vážně.

Hlavní opěrou pro působení těchto bezbožných ale sekulárních sil je Druhá Věda.

Šelma, někdy též hovorově SYSTÉM, v přeneseném smyslu nespecifikovaná moc STÁTU. Šelma nyní mluví na lidi svým Mluvícím Obrazem, tedy internetem a netělesnými komunikačními médii.

Ostatní pojmy související s biblickým pojmem Šelma

K pojmu Šelma se pojí pojmy z Bible:

  • Znamení Šelmy
  • Mluvící Obraz Šelmy
  • číslo jejího (Šelmy) jména
  • klanět se Šelmě a jejímu Obrazu

K pojmu Šelma se pojí tyto pojmy z Nepravosti (fake a kontrafake-jakopravda, konspirační teorie):

  • Systém
  • Deep State
  • – a cokoliv dalšího z konspirací.
  • – a proti tomuto stojí Antiteze Druhé Šelmy, které jsou jakoby proti tomuto všemu.

Sekulární (nenáboženské) teze Šelmy

Bezzákonný (poslední, čtvrtá Šelma) sjednotí lidi díky tomu, že se postaví za vše náboženské v plně sekulární vládě. Anuluje platnost všech náboženství a tím pádem bude pro všechny přijatelný a všechny lidi tak může sjednotit.