Kletba, prokletí, uhranutí

Co je to kletba, jak se provádí, sesílá a uvaluje kletba

Nejaktuálnější forma kletby je “informační kletba” mluvícího Obrazu

Kletby dělíme na dvě kategorie. Výchozí je takzvaná “informační kletba”. Informační kletba funguje takto: Mnoho lidí se upíná k nějaké duchovní autoritě, které bezmezně důvěřuje a dělá vše podle její vůle, protože jí chce sloužit, zalíbit se – aby mohl užívat nějaké výhody z její moci. Takoví lidé se své autority ptají na věci budoucí a ona jim říká věci, které by se údajně měly stát. Častokrát je říká ve formě podmínky, když toto neuděláš, stane se toto. (To z principu vylučuje, že by se mělo jednat o vidění budoucnosti, což oklamaní nechtějí vidět). Lidé kteří tuto informaci přijmou a začnou podle ní konat, jsou pod vlivem “informační kletby”. Tuto formu jistě vždy používali i duchové, v channelingu a věštění, v Posledních Časech ale dochází k odstoupení od “náboženského” vidění, neboť lidé mají svůj milovaný nový duchový hlas z nebes, mobilní telefony a vnich všudypřítomný nereálný Obraz světa. Lidé jsou tak obětí anateické hierokracie, která ovládá všechny lidi informačními kletbami. Například: Když budete spalovat, planeta se vám pomstí, pokud budete platit, možná vám odpustí.

Anateické (bezbožné, ateistické, Boha popírající) kletby uchvátí celé lidstvo, protože jsou univerzální a zcela bez náboženských tezí. Vládnoucí mluvící Obraz internetu je vyroben a naprogramován, aby v rámci zvyšování svého vlivu, vytváření konfliktu a emocionální tenze uživatelů. Tato lidmi neporazitelná moc realizuje všechny podoby Bezzákonnosti až do příchodu Bezzákonného.

Klasická kletba u démonických bytostí, vyhledávaná jako metoda boje člověka proti člověku pomocí rituálního proklínání

Démonická kletba je činnost, při které proklínající člověk napomůže (někdy a většinou i nevědomky) duchovní moci vykonat zlo (díky otevřené bráně mezi fyzickým a duchovním světem) na jiném člověku. Čím více je takový člověk v kontaktu s démonickými bytostmi, (například je pravidelně vzývá, provádí rituály magie) tím účinnější jeho kletba je.