Bezzákonnost

Světonázor vyvracející a popírající Boží zákony

Bezzákonnost je též nazývána ANATEICKÁ HIEROKRACIE (kněžská vláda užívající prvky víry a poslušnosti ale popírající Boha)

Satanismus a podobné směry jsou náboženské směry PROTI Bohu. Ateismus je myšlenkový směr popírající Boha. Bezzákonnost je nejohavnější ze všech učení. Vynechává nejen veškeré Boží zákony, ale též ruší jakékoliv morální principy jakýchkoliv náboženství, které tyto lidem příznivé morální hodnoty (kvalitní manželky, pevné rodiny) musely užívat pro udržení vysoce vitální společnosti která obstojí v konkurenci vzájemného káznění národů rozdělených Bohem na různé jazyky.

Bezzákonnost přichází v době sjednocení lidstva pod vládu MOŠ

Bezzákonnost nastupuje v době, kdy lidskou duchovou komunikaci naplňujě místo Ducha Svatého a ducha Bezbožnosti již převážně Mluvící Obraz. Mluvící Obraz hovoří k lidem nesmírně intenzivně a přebírá veškerou výkonnou MOC nad lidstvem. V tu dobu Mluvící Obraz zlikviduje vitalitu a morální hodnoty lidí, které už lidé nedokážou udržet. Zaútočí na vitalitu a veškeré morální hodnoty všech původních hodnotových systémů, od křesťanských až po ostatní.

Bezzákonnost tedy likviduje vše co tvoří vitalitu a zdraví lidské společnosti, rozvrací to veškeré zákonitosti. Příkladem jsou třeba genderové nauky a LGBT, které ruší morální povinnost podporovat ženu s dítětem, ruší právo ženy na touhu po dítěti a zároveň nedávají narozenému dítěti žádný důstojný právní status.

Bezzákonnost přichází v době, kdy MOŠ komunikuje s celým lidstvem stejně a poprvé v moderní historii světa dochází k tomu, že se sjednotí myšlenky všech lidí všech generací vůči jedné autoritě, kterou je MOŠ. Jinými slovy: Všichni lidé komunikuji se stejným Mluvícím Obrazem najednou a tím pádem je celé lidstvo myšlenkově synchronní a je možné ho zcela ovládnout.

Anateická Hierokracie

Veškeré nauky Bezzákonnosti jsou silně sekulární (nenáboženské, popírající “nadpřirozeno”), přitom ale vyžadují čistou a pevnou víru v kněžstvo a věštce (vědu, vědce, statistiky, výzkumy). Tato anateická hierokracie “vědců” operuje zásadně s čísly a kletbami (strašení trestem při nedodržení požadavků kněžích) o kterých nemohou ovládaní nic vědět, nemohou si je nijak ověřit. Ovládaní jsou silně nuceni vyznávat svou nezlomnou víru a hluboce se v životě této hierokracii klanět.

Bezzákonnost je základní princip fungování světovlády Bezzákonného. Více v Bibli.

Anateická Hierokracie nahrazuje veškerá předchozí náboženství a sjednocuje lidi ve lži