Síla umění

Tisíce let se lidé vyučují, že umělec vkládá do díla svou duši. Konzumenti umění pak tyto emoce z díla nasávají a potěšují se.

Pozitivní umělci sítí pozitivní náladu, budoucí sebevrazi zase do díla promítají své sebevražedné myšlenky.

Člověk by měl konzumovat umění od umělce, se kterým by se rád setkal i v reálném životě a který by mu byl sympatický svými názory.

Mediální obsah generovaný pomocí AI ale sítí jen a jen bezduché xenofobní choré výsledky, které do lidského mozku přináší přesně to, co do díla bylo vloženo. Dalo by se říci že AI výstupy a jejich sledování vymazává z člověka lidskou duši.