Propaganda

Propaganda je souhrnný název pro mediální propagaci ideologie. Propaganda současné celosvětové ideologie se šíří globálními elektronickými sítěmi s neomezenou silou, takže je pro každého člověka mnohem jednodušší a pohodlnější s veškerou ideologií navenek souhlasit. Kdo se rozhodne ideologii pochopit a propagandě odporovat, uvrhne se tak do nekonečného a zbytečného boje. To je fakt a varování.

Tak jako je v demokracii užívána reklama na volební program politických stran, tak je při nástupu totality a v totalitě užívána propaganda na mediální šíření ideologie.

Reklama na volební program politické strany slibuje voličům řešení reálných problémů občanů. K úspěšnému vyřešení skutečně existujících problémů se politické strany v demokracii voličům zavazují.
U propagandy nastupující či vládnoucí totalitní moc předkládá občanům ideologii boje s abstraktním ideologickým nepřítelem a zdůrazňuje, že za stávající situaci i budoucí neúspěch nebude moci vláda, ale právě občané. Tím je zaručeno, že ideologií ovládané obyvatelstvo nebude chtít volit jinou vládu, ale naopak se bude dožadovat omezení svobod a zpřísnění státní moci. Zvláštní kapitolou je propaganda bipolární ideologie, která vytváří nesvrhnutelnou, neodvolatelnou totalitu.

Propaganda přesahující moc původních státních celků

Totalitně může vládnout skupina lidí, která může hovořit s lidmi srozumitelným jazykem a do jejich myšlení propagandou vložit ideologii – a poté aktivně určovat, o čem se lidé baví a co si myslí, že si myslí většina. V historických dobách bylo toto možné pouze v uzavřených státních či národnostních celcích. Dnes tyto celky již žádnou moc nemají, protože s lidmi všech států komunikuje jen jeden subjekt, nazývaný obecné mediokracie. Do hry totiž vstupuje neuvěřitelný fenomén posledních let – sociální média – tedy média publikována samotným obyvatelstvem. V nich je možné vytvářet snadnou iluzi toho, že s Ideologií či jen s bojem s Ideologickým nepřítelem souhlasí “většina”. V podstatě stačí podporovat iluzi, že Ideologický nepřítel existuje a je obávaný!

Tato sociální média jsou vždy komerční a šíření informací v nich podléhá řízení. Jelikož lidé chybně považují média i sociální média za veřejný prostor reprezentující skutečné dění nebo dokonce skutečné poměry názorů ve společnosti, jsou mocí mediokracie ovládáni zcela a prakticky nepozorovaně.

Původní státní organizační struktury moci už jen sledují, jakou propagandu konzumují obyvatelé, a snaží se tomu nějak přizpůsobit svou činnost.

Tím se tedy stalo, že šíření ideologie, propagandy a hlavně totality přestalo být omezeno státními a národnostními celky. Stalo se tak celosvětové, a díky bipolární ideologii také neporazitelné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *