AI nepomáhá s prací, ale sebere možnost jí vykonávat

AI nepomůže s žádnou prací, sebere ale lidem možnost vlády

Když bohatá managerka rozdělí svou práci mezi dvě praktikantky, které dostanou odměnou 10% příjmů té managerky – potom ty praktikantky managerce skutečně pomáhají s její administrativní, duševní prací. Tyto dvě praktikantky jsou ale nuceny se práci managerky naučit. Sice pomáhají za méně peněz, ale zase jsou z principu nuceny se práci NAUČIT a UMĚT VYKONÁVAT. Schopnost lidského celku tuto práci vykonávat se tedy neztratila, pouze se mezi lidmi přerozdělila. Pokud stejnou duševní administrativní práci vykoná AI, tak žádný další člověk se tuto práci nenaučí a nebude jí umět vykonávat. Schopnost vykonávat a umět tuto práci se tedy u lidí jako celku ztrácí a umí jí jen AI.

Když si představíme sto zaměstnanců banky, kteří využívají služeb AI, nastává tedy jasná situace. AI prostě sebrala lidem schopnost umět tu práci vykonávat. Jelikož se AI nejlépe etabluje v práci vlády nad lidmi a nad dozorem nad jejich aktivitou, dokonale tak bere všem lidem možnost vládnout. Postupně, a velmi rychle, se tak AI stává hlavním vykonavatelem moci nad lidmi. Lidem tuto možnost zcela vezme.

S AI se to má opačně než v klamu sci-fi

V klamu sci-fi je lidem AI představováno jako android, napodobenina člověka, která má sloužit lidem a často se “jí to nelíbí”. Umělé výtvory napodobující Bohem stvořené bytosti jsou ale zcela mimo možnosti lidských technologií, jsou o mnoho řádů složitější než nejdokonalejší myslitelné výtvory lidí. V reálném světě je ale AI přesným opakem sci-fi klamu: je to netělesný stroj, který je vytvořen jen proto aby lidem sebral možnost vládnout. AI také nevyžaduje za “práci” žádnou odměnu, nemá žádné zákonné požadavky. Lidé jí dobrovolně a s velkým obdivem sami budou udržovat a zdokonalovat až do samého konce. Nikdy neopustí tento výtvor lidských rukou, i když jim bude způsobovat ohromné utrpení. To už jsou přesná slova apokalypsy, zjevení Janovo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *