Ideologický převrat

Ideologický převrat je společenský jev, kdy Propaganda budoucí totality ovládne myšlení doposud demokratického voličstva. Obyvatelstvo se začne dožadovat omezení demokratických svobod a spuštění boje s ideologickým nepřítelem. Obyvatelstvo při ideologickém převratu nevědomky souhlasí, že ponese zodpovědnost za úspěch marného boje s ideologickým nepřítelem. Po ideologickém převratu si voličstvo v demokratických volbách samo zvolí následování ideolgie strany, která poté převezme totalitní moc.

Šikovné politické strany dokonce dokážou zanikající totalitu přetvořit v totalitu novou tím, že nabídnou veřejnosti druhý pól předchozí ideologie!

Nejmodernější způsob ideologického převratu je využití dokonalého mapování struktury myšlenek a názorů obyvatel pomocí indexování jejich aktivit na Internetu, která umožnuje velmi dobře balancovat Bipolární ideologii. Ta nabídne obyvatelstvu oba názorové póly příslušné ideologie, lidé mohou buď souhlasit s ideologickým nepřítelem a nebo být proti. Oba názory jsou v bipolární ideologii společensky tolerovány proto, aby vládnoucí totalita mohla vždy obrátit odpor jedné skupiny lidí proti druhým lidem. Obyvatelstvo tak bude bojovat jen samo se sebou a totalitní moc bude nesvrhnutelná.

Ideologického převrat je tedy cílem každé Propagandy

I to nejsilnější obyvatelsvo nevydrží nápor dobře cílené a ničím neomezované Propagandy více než dva roky. Úspěch Propagandy tedy závisí na ovládnutí mediálního prostoru, a to především novodobých sociálních médiích. V určitý okamžik souhrný odpor obyvatelstva vůči chybným základům Ideologie ochabne únavou a odevzdaností. V ten okamžik Propaganda vítězí – lidé už nemají čas a sílu jejím myšlenkám vzdorovat. Ideologie je pak obecně přijata a z ní se rozvíjí totalita.

Příklady ideologického převratu

Ideologie že patí učení marxizmu-leninizmu a komunisté budou pro Rusko lepší alternativa než carská monarchie. Vedoucí k socialistickému převratu (revoluci).
Ideologie myšlenek A. Hitlera, že němci potřebují další životní prostor, že jsou nadřazená rasa a že je zapotřebí vojensky porazit celou moc. Obyvatelstvo přijalo obecný souhlas s touto ideologií s tím, že její neúspěch berou na sebe.

Příklady bipolární ideologie: Ideologie, že je zapotřebí bojovat s počasím, s pandemiemi, proti autům na fosilní paliva, proti pohlavním rozdílům mezi mužem a ženou, proti klasické rodině s matkou a otcem a podobně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *