Digitalizace a Bezzákonnost

Pravidlo pro zákonnost vládnoucí moci

Existuje velmi jednoduché pravidlo, které charakterizuje systém vlády a její zákonnosti. Pokud člověk vládne nad lidmi, potřebuje spousty spolupracovníků, kteří vládu zajišťují. Tito spolupracovníci musí být silní a vitální, tak aby byl silný, vitální a konkurenceschopný i národ onoho vladaře. Vladař tedy vydává “zákony”, což jsou dobrá či krutá pravidla, kterými zajišťuje omezení svévolnost lidí, kterým vládne. Tyto pravidla se nazývají “zákony”, a jsou vyávány s otcovskou emocí chránit své lidi a směřovat je k mírumilovné a nebo třeba i velmi agresivní vitalitě a konkurenceschopnosti.

Nelidský prostředník výkonu moci = bezzákonná výkonná moc

Aby se vláda nad lidmi mohla konceptu zákonnosti zbavit, musí být odstraněn prostředník. Tedy voják, policista, byrokrat, tajný agent, učitel – každý prostředník, který je sám také člověkem a chce žít život v zákonné společnosti a zákonem se řídit. Nyní ale do systému vlády (referované v Bibli jako “šelma”) vstupuje nový – nelidský prvek, ovšem výtvor lidských rukou. Tento nový prostředník má nepředstavitelně větší administrativní výkon než lidé, dokonale se tedy hodí pro vládu nad lidmi. Jelikož nemá žádné lidské požadavky, z principu nepotřebuje mechanismus “zákonů”. Jelikož tento mluvící Obraz systémové moci je netělesný, nemá žádné tělesné požadavky ani nároky, jejichž nesplnění by vedlo k nějaké jeho vzpouře a poklesu výkonnosti. Tím pádem je tento prostředek pro výkon moci zbavený zákonného aspektu a zůstává u něj pouze aspekt moci a vlády nad lidmi.

Vláda elektronického mluvícího Obrazu systémové moci nemusí zohledňovat prosperitu a vitalitu národů, ze svého principu směřuje pouze k dosažení obdobného výsledku – ovšem zcela bezzákonným způsobem. Místo vydávání zákonů omezujících svévoli umí tento systém pouze zcela znemožnit svévoli. Zákonnost žádným způsobem neakcentuje, je pro něj nepotřebným zdržováním.

Na tento fenomén, pro většinu lidí zcela skrytý, se dá nahlížet mnoha způsoby. Jedním ze slovních vysvětlení je například konstatování, že obrovská digitální mašinérie, digitalizace dohledu nad lidskými životy, zcela ignoruje člověka. Člověka a jeho vitalitu a dobrý život prostě nepotřebuje vůbec k ničemu. Naopak, její moc a vliv, ke kterému je vytvořena, je hodnocena kladně právě jen tehdy, pokud pořád roste až do absolutní úrovně.

Velmi nepříjemné odhalení pro svět

Tento jednoduchý výsledek, nástup vlády Bezzákonného, bude určitou dobu lidem nejasný. Pak bude odkryt, a tím pádem bude nadevše jisté, že Bible a Zjevení (apokalypsa) je zcela pravdivá a skutečně popisuje nevyhnutelnou budoucnost lidstva. Na základě tohoto poznání na spoustu lidí padne obrovská bázeň. Jelikož nebude toto možno oficiálně přiznat, bude muset být víra v Boha pronásledována jako hrubé porušení bezpečnosti a argument k vystoupení z moci všudepřítomné digitální bestie. Bible ale radí: “vystupte z toho Babylonu”. Církevní Organizace budou ze strachu zarytě mlčet a zcela ignorovat Biblická poselství.

Toto jsou slova proroka. Kdo má uši k slyšení, slyš.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *