Slovník špatně vykládaných pojmů

Slovník pojmů, které jsou v našich překladech Bible vykládány zcela jinak, než jaký je jejich původní význam. Tyto nesprávné překlady tvoří základ mnoha falešných nauk církevních organizací a sekt.

PojemChybný významSprávný významPříklad užitíPoznámky
Hádes (ᾅδης, G86)Peklo; místo, kde plane oheň a kde démoni mučí hříšníky v kotlíchPodsvětí; místo zemřelých duší čekajících na Boží soud a na vzkříšení…neboť nezanecháš mou duši v Podsvětí, aniž dáš svému Svatému uvidět zkázu.

Skutky 2:27
Ekvivalent heb. slova Šéol (שְׁאוֹל, H7585)
Parerchomai (παρέρχομαι, G3928)Pominout; ve smyslu naprostý konec existenceUplynout, projít kolem, přejítProto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly – hle, je tu všechno nové.

2. list Korintským 5:17