O stránkách a autorovi

Jsem člověk, který si váží života a zastává určité morální hodnoty. Nejsem zaměstnán v žádné neziskové organizaci ani tyto stránky nepíšu s žádným postranním úmyslem, pouze s přáním co nejvíce lidí upozornit před nebezpečím lží, které se na nás v současné době ze všech stran valí. Nevěřím na žádné ‚náhody‘. Věřím, že Bible, Boží Slovo, je dokonalým a úplným svědectvím a přináší spolehlivé odpovědi na otázky kdo jsme, kam směřujeme, jaký je smysl života. Věřím, že to, co se v současné době děje, je naplnění biblických proroctví i předpovědí různých autorů fantasy a sci-fi (např. Orwella, Huxleyho), a že všechny tyto události nevyhnutelně směřují k vytvoření nového světového pořádku pod nadvládou falešného spasitele.

Proč to dělám

Psaním článků na PravdaTěVysvobodí.cz si dávám za cíl vytvořit web, který bude šířit ověřitelné a pravdivé informace o současném dění ve světě, pokud možno napsáno tak, aby informace obsažené v článcích byly srozumitelné i pro laickou veřejnost neznalou odborných termínů a oslovily a snad i otevřely oči co nejvíce lidem.

Nedělám si žádný ‚patent na pravdu‘ ani netvrdím, že mám vždycky pravdu. Píšu to, o čem jsem se na vlastní oči a na základě vlastního poznání a rozsuzování přesvědčil, že je pravda. Každý ať sám rozsuzuje, zdali jsou informace na těchto stránkách pravdivé či nikoli. Pokud ale má někdo pocit, že pravdivé nejsou, měl by být schopen rozumnými argumenty vysvětlit, proč, a ne jen sprostě urážet.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy, můžete mi je položit do komentářů nebo na můj soukromý Facebook.

Přeji příjemné čtení a Boží vedení Duchem Svatým při rozsuzování obsahu těchto stránek.