Kladivo na gnosticismus

Kladivo na gnosticismus

Články z rubriky Kladivo na gnosticismus mají za cíl vyvrátit gnostické a antischetické hereze, kterými je dnešní křesťanstvo doslova zaváto. Články se nezabývají náboženským rozměrem gnosticismu, neboť nadcházející vláda Bezzákonného nechá veškeré náboženské proudy vymazat. Místo toho se zabývají artifologickým rozborem a zcela věcným dopadem gnostického uvažování na osud mezilidských vztahů a křesťanské smýšlení na mnohdy i základní biblická fakta.

Antischetismus

Blud záměny nebe s novou Zemí

Gnosticismus

Vzkříšení