Samosnubnost

Samosnubnost, projev bezzákonnosti

Samosnubnost žen, tedy krok kdy žena sama vybere muže, který bude jejím Beta poskytovatelem, je umožněna práve jen tím, že se systémová Šelma stavila ve feminismu (Druhá Morálka) do role pohlavní Alfa autority pro ženy. Výsledkem je rozpad manželství, nekonečné zástupy svobodných matek a dětí bez otce, připravená půda pro perverzní pohlavní nauky Šelmy, tedy pro všehny projevy bezzákonnosti. V následné Třetí Morálce budou ženské pohlavní orgány označeny za nedostatečný důkaz ženského pohlaví, ženám bude pozice Alfa partnerky Šelmy odebrána, což je past.

Normalizace samosnubnosti – učení feminismu že Systém je lepší partner než muž

Ve 21. století byla systémovou Šelmou dokončena výuka žen učením feminismu, že jejich pohlavní Alfa autoritou je Systém a nikoliv muž. Ženy ve své pohlavní roli touží svým chováním vyhovět vůdčí maskulinní moci, nyní tedy systémové Šelmě. Podstatu tohoto jevu bezzákonnosti netuší, pudovou logiku ale částečně naplňuje. Jelikož Systém (reprezentovaný nyní artifikovaným subjektem mobilního telefonu, uctívaným novým přímluvcem) je sám o sobě bez těla a ženy po mužském těle nesmírně touží, nabízí Systém ženám fyzické muže ve schválené Beta sexuální pozici jako poskytovatele tělesných služeb.

Učení feminismu o nutnosti samosnubnosti žen bylo podepřeno veškerým klamným hlasem Šelmy i jejího Obrazu. Bylo prakticky bezvýhradně přijato všemi lidmi včetně Církevních Organizací.

Rodinu zakládá muž, žena může založit nejvýše samosnubný “vážný vztah”

Neměnným zákonem zůstává, že rodinu zakládá muž. Žena je pohlaví žádající a beroucí, muž je pohlaví nabízející a poskytující. Muž si musí sám pečlivě vybrat, komu bude nabízet a dávat, kdo bude jeho rodina, závislá na něm na život a na smrt jako na své Alfa autoritě. Pozor! Zde je ten klam. Náhradní ženská Alfa autorita, tedy systémová Šelma, přebírá veškeré atributy Alfa partnera žen, a to včetně toho, že rozhoduje o životě a smrti žen a dětí! Z velké naivity a díky tělesné nelogičnosti ženy ovšem nemohou pochopit, že Šelma je neuchvacuje z lásky jako manžel, ale aby užila jako zbraň proti mužům a dětem.

Bezzákonným klamem feminismu je ale žena Systémem ZDÁNLIVĚ osvobozena od rodiny a má si údajně sama určit, co bude s jejím tělem. Ženy tedy mohly kroužit okolo mužů a ucházet se o ně, a Systém plně “morálně” podporoval na všech úrovních prosazení jejich vůle. Ženy si tedy samy vybíraly muže k otěhotnění a naplnění potřeb se slepou důvěrou v učení Šelmy, že muž bude povinnen a donucen akceptovat pozici Beta poskytovatele. Takto tedy vznikal takzvaný “vážný vztah” ženy, která si vybrala beta providera – provedla tedy samosnubnost. “Vážný vztah” samosnubné ženy a muže-poskytovatele nahradil manželství – vztah muže, který si myslí i tělem vybral novomanželku za základ své rodiny.

Ženy cítily velkou svobodu kdykoliv neposlušného muže Beta providera vyměnit za kvalitnějšího, proto se naprosto přestaly bát role svobodné matky, ženy, kterou nemiluje živý muž.

Ženskou samosnubností tedy nevznikla rodina, pouze “vážný vzah” ve kterém žena vystupuje jako Alfa Partnerka Šelmy a muž jako Beta poskytovatel služeb pro ní. Systémová Šelma pro tento stav poskytla veškerý morální a právní rámec. Cílem Šelmy je vytvořit želé populaci vzájemně se nenávidících lidí, což se stane tak, jak je psáno ve Zjevení.