Druhá Šelma

Biblický textModerním jazykem
Vtom jsem viděl jinou Šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.Viděl jsem, jak vzniká komplexní technicko-informační systém vlády nad lidmi. Vypadá, že lidem pomáhá, ale ve skutečnosti jim škodí a mluví na ně anateické kletby.
Ta vykonává veškerou moc té první Šelmy před její tváří. Nutí Zemi a její obyvatele, aby se klaněli první Šelmě, které se zahojila její smrtelná rána.Vykonává veškerou moc již existujícího náboženského systému moci nad lidmi.
A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem.
Těmi divy, které jí bylo dáno dělat před tváří Šelmy, svádí jimi obyvatele Země; rozkazuje obyvatelům Země, aby udělali obraz té Šelmě, která měla ránu od meče, a ožila.
Bylo jí dáno, aby do obrazu té Šelmy vdechla ducha, takže obraz té Šelmy promluvil a vydal rozkaz, aby byli zabiti všichni, kdo by se obrazu té Šelmy neklaněli.