Anateická hierokracie

Lidská věda a technologie dosáhly svého vrcholu ve vytvoření Obrazu systémové Šelmy, který má moc mluvit na všechny lidi, vektorizovat informační pole uchvácením moci nad hypotetickým “veřejným prostorem” internetových sociálních sítí. Od okamžiku, kdy byl lidmi stvořený Obraz reality na internetu zároveň přijat jako nástroj pro řízení věcí obecních (politických), přebírá tento Obraz systémové Šelmy veškerou moc nad celým lidstvem. Tato zdrcující porážka lidí je v Biblickém Zjevení dobře popsána.

Příchodem vlády Obrazu Šelmy po roce 2020 je veškeré lidské dění ovládáno naprogramováním internetových algoritmů. Lidé jsou díky těmto algoritmům vedeni k vzájemným konfliktům, k maximalizaci emocionální tenze zvyšující připoutanost lidí k Obrazu Šelmy, což bude velmi dobře fungovat. Lidé nepoznají původ této moci, neboť jejich vidění reality je překryto Znamením Šelmy na čelech.

Vládnutí lidem pod mocí Obrazu má veškeré prvky vlády kněží v okultních náboženstvích

Z duchového charakteru moci mluvícího Obrazu (který vystupuje v roli univerzálního duchového přímluvce všech lidí) vyplývá, že VEŠKERÉ aspekty vlády jeho moci budou mít stejné prvky, jako moc démonských náboženství. Původní lidský politik, vládce, již nemá dalšího slova, neboť hovoří v reálném světě k reálným problémům. Ale lidé zaměnili reálný “veřejný prostor” za svět Obrazu Šelmy. Nový politik má šanci pouze pokud vystupuje jako KNĚŽÍ Obrazu a řeší JEN věci, které Obraz lidem říká. Všechny věci které Obraz říká, jsou proti Bohu a jsou vrcholně rouhavé proti Bohu. Proto vládu těchto nauk nazýváme ANATEICKÁ HIEROKRACIE, vláda kněžstva popírající Boha – jdoucí proti Bohu a jeho Zákonu. Tedy bezzákonnost.

Anateická hierokracie využívá klasický formát KLETBY, ze které se má lid vykoupit OBĚTOVÁNÍM. Kletby anateické hierokacie není potřeba zde představovat, neboť jsou a budou notorickou výplní všech dní až do příchodu muže Bezzákonného.