Aktuální Příručka pro milovníky Boha a Pravdy

Příručka usnadňující orientaci v aktuálních jevech a událostech a jejich biblických souvislostí

Co prožívá a čemu čelí milovník Boha dnes

Dnešní milovník Boha a Pravdy je v každodenním boji s Mocným Dílem Klamu, které sesílá Bůh aby se do Bezzákonnosti zamilovali všichni, kdo nepřijali lásku k pravdě.
Oklamán by byl každý, což ale není Boží záměr. Ti co se budou věrně držet Ducha Svatého a rozsuzovat aktuální proroctví budou jako družičky, které nevyplýtvaly všechen olej a trpělivě čekají na příchod ženicha. Mocné Dílo Klamu je v posledních Časech nutné, aby se do lží a klamů zamilovali milovníci Bezzákonnosti a neměli pak výmluvu před Božím Soudem. Milovníci Bezzákonnosti tím přijímají na čelo Znamení Šelmy.

Seznam hlavních klamů, které na dnešního milovníka Boha útočí:

Klamy současnosti jsou často protichůdné, vzájemně se vyvracející. Aby si milovníci klamu mohli najít svůj klam a zamilovali se do něj, aby neměli před Bohem výmluvu.

 1. Klam, že ještě zbývá mnoho Času, protože se údajně ještě nevyplnily veškerá znamení, která vznikla v lidské fantazii.
  Ve skutečnosti se již naplnilo skoro vše kromě příchodu vlády Bezzákonného, kterou je možné očekávat velmi brzy po roce 2023.
 2. Absolutní ignorace Obrazu Šelmy a jeho vlády.
  Naprosté báje o skutečném významu Šelmy. První Šelma je náboženský způsob ovládání lidí (hierokratický), Druhá Šelma je stejný způsob ovládání lidí pomocí Vědy, tedy anateická hierokracie.
 3. Absolutní ignorace významu slova Bezzákonnost, podpora bezzákonných nauk mířených na likvidaci otcovské a manželovo lásky.
 4. Teze, že vše už plně rozumíme všemu s jen s “jistotou spasení” čekáme na vytržení. Klam že žádného Ducha Svatého a Proroky nepotřebujeme. Ignorace Prvočtení.
 5. Ignorace nutnosti příchodu muže Bezzákonného a jeho vlády, vytváření půdy pro jeho ztotožnění s kristem.

Co je si musí milovník Boha v roce 2023 uvědomit

 1. Že v Církevních Organizacích a v diskuzích na Obrazu Šelmy absolutně není zájem o proroctví a následování Pravdy. Ohavnost zpustošení stojí tam, kde by být neměla.
 2. Že Pravdu nenajdou v hlučných reklamách obřích organizací o tisících členů, které se pyšní tím, že mají konkurenšní výhody a skvělé nabídky na záchranu.
  Pravda bude zjevena vždy jen těm nejmenším.