Translokace

V duchovním slova smyslu označení pro přesunutí člověka Bohem do Třetího Nebe, aniž by dotyčný zažil fyzickou smrt. V Bibli tento jev zažili proroci Henoch a Eliáš.