Čas VS Bezčasí

Pro základní představu je možné říci, že v bezčasí, tedy mimo tento Čas ve kterém žijeme, pochází síla která vše pohání z Boha. Lidé tento stav zažili v Edenu. Když byli lidé umístěni na Zemi, nachází se v Čase a zdrojem energie pro vše jsou procesy mocností, řízené neměnnými zákony. Lidé tedy pozorují hvězdu Slunce, která je zdrojem energie, různé chemické procesy (například hoření), různé interakce mezi živými organismy (například lov). Také pozorují zrození a smrt, vše ovládané neměnnými pravidly Času. Toto prostředí umožnuje lidem, stvořených Bohem k jeho obrazu, aby měli svobodnou volbu zda poznat Boha Otce a nebo hledat nějaké alternativní vysvětlení. Všechny alternativní vysvětlení pak nabízí Boží Odpůrce a Pomlouvač lidí, jak je popsáno v Bibli a v Příběhu všech Příběhů.

Tabulka porovnání stavu v Čase a Bezčasí.

ČasBezčasí
Zdroj řízeníMocnosti a časoprocesyBůh Stvořitel
MístoSoučasná nebesa, současná ZeměEden, nová nebesa a nová Země
TěloDuševní (poháněné Mocnostmi)Duchovní (poháněno Bohem)