Antischetismus

Antischetismus je falešná zbožnost

Antischetismus je souhrnný název pro veškeré nauky a postoje zaměřené proti mezilidským vztahům a sexualitě. Základem těchto postojů je klasický gnostický světonázor, že lidské tělo a tudíž vše, co se ho týká (tedy i včetně vztahů a sexuality) je inherentně zlé a odporné.

Tato protibiblická premisa se za staletí vkradla nejen do myšlení průměrného světského člověka, ale do nauk církevních organizací, což vedlo ke vzniku mnohých nebezpečných falešných učení a pohledů na tělo, vztahy, sexualitu, jejich konečný osud atd. V tomto článku si vyjmenujeme některé nejrozšířenější jevy.

Nezdravý postoj k sexualitě

Když sex není vzácná komodita, schází se spolu dva lidé nikoli z nadrženosti, ale z lásky. V dřívějších dobách nebylo naprosto nic divného na tom, když se chlapec domluvil s dívkou, přijel za ní a ulehli do postele k sexuálnímu styku. Na tomto není nic špatného ani hříšného, vždyť i v biblických dobách byl tento jev naprosto běžný (viz Píseň písní). Nicméně díky falešné zbožnosti antischetismu je tento v církevních organizacích pomlouván označován jako cosi hříšného a nesvatého. Například pastoři rádi straší mladé křesťanské dívenky VYMYŠLENÝMI příběhy (nepravostmi) o údajných návštěvách v pekle, kde údajně Satan a démoni mučí nadržené dívky, které svou „hříšnou touhu“ prostě už nemohly vydržet.

Díky tomuto strašení a vlivu antisexuálních kultů mají dívky pocit, že musí souložit až za nesmírně závazných podmínek, což vede k nefunkčnosti tohoto jednoduchého a příjemného mechanismu a jeho proměně v omezující prvek.

Bagatelizace mezilidských vztahů

Církevní organizace ve svých naukách líčí anděly i lidi po vzkříšení jako bezpohlavní, éterické bytosti, které spolu již nemají mezilidské vztahy jako manželství, ale místo toho tráví věčnost zcela pohlceni nekonečným náboženským uctíváním Boha.