Vzkříšení

Vzkříšení, Vzkříšení těla, první a druhé Vzkříšení, vysvětlení pojmu

Vzkříšení, nebo také zmrtvýchvstání (z řeckého anastásis, dosl. „znovuvstání“) je koncept převedení člověka zpět ze smrti do stavu nesmrtelnosti, zahrnující znovusjednocení ducha s nesmrtelným hmotným tělem, přičemž se obě složky stanou neoddělitelně spojeny. Vzkříšení je Božím plánem a zcela nepochybně nejvýznamnější událostí dějin bylo Vzkříšení Ježíše Krista, které znamenalo konečnou porážku Božího Odpůrce Satana.

Biblická formulace je tedy:

Duch + smrtelné tělo = smrtelná duše (nefeš)
Duch + vzkříšené tělo = nesmrtelná duše

První a druhé Vzkříšení

Stejně jako existují dvě smrti (fyzická a duchovní), tak existují i dvě Vzkříšení, obě zmíněná v Bibli. První Vzkříšení, o kterém se hovoří ve 20. kapitole Zjevení, je vzkříšení ducha a je synonymem pro okamžik obrácení. Tedy okamžik, kdy člověk pochopí, že ve své hříšné padlé přirozenosti nemůže být před Bohem nikdy spravedlivý sám od sebe, a přijme Pána Ježíše Krista v pokání za svého Pána a Spasitele. Při křtu se v člověku z Ducha Svatého rodí nová bytost, která má novou duchovní podstatu, „nemá tělo“ a již nehřeší. Tato nová bytost má od Boha zaslíbený věčný život, vytrvá-li až do smrti v hledání a milování Pravdy. Ovšem v těle člověka stále zůstává původní, padlá přirozenost, jejíž sklony musí nová bytost umrtvovat Duchem.

Po smrti fyzické tělo zaniká a stává se opět součástí Země, zatímco lidský duch putuje do Nebe nebo do Podsvětí a zde čeká až do Vzkříšení, které nastane na konci Času při Druhém příchodu Ježíše Krista. Při něm budou všichni zesnulí věřící vzkříšeni k nesmrtelnosti a spolu s žijícími věřícími proměněni do nových, duchovních těl (Pozor, „duchovní tělo“ zde znamená vzkříšené a obživené Božím Duchem, NIKOLI něco nehmotného nebo neviditelného. Více v připravovaném článku.).

Platí tedy, že:

První Vzkříšení = Duchovní vzkříšení (obrácení), probíhá kontinuálně po celou dobu Božího království na Zemi
Druhé Vzkříšení = Vzkříšení těla, nastane v jeden okamžik při Druhém příchodu Ježíše Krista
První Smrt = Odloučení ducha a duše od těla, zánik těla a dočasný pobyt ducha v úskladním prostoru až do Vzkříšení
Druhá Smrt = Odloučení ducha od Boha, věčný zánik v Ohnivém Jezeře

Co Vzkříšení NENÍ

Mnohé falešné interpretace Církevních Organizací jsou založeny na nesprávném či přímo záměrně chybném výkladu pojmu Vzkříšení, nebo jeho úplně ignoraci. Vzkříšení je v interpretacích Bible manipulativně vykládáno jako:

  • Přežití nesmrtelné duše bez těla někde „v éteru“ (platónismus a gnosticismus)
  • Pokračování starého způsobu lidského pozemského života (evangelium prosperity)
  • Pouhý „návrat do těla“ (v podstatě totožné s předchozím bodem)
  • Převtělení (reinkarnace)
  • Pouhá metafora (alegorické výklady Bible)