Svět, světský, světské věci

Pojem Svět v Bibli označuje určité ohraničené prostředí v Božím Stvoření, v němž probíhá existence svobodných bytostí a kde platí určité síly a zákonitosti. Pojem Svět, o kterém Bible hovoří vždy jednoznačně negativně, tedy označuje nynější uspořádání padlého prostředí na Zemi, kde vládnou Bohu nepřátelské síly (Satan a jeho Mocnosti, Mluvící Obraz, Duch Bezbožnosti…) a která se řídí pouze Satanovo principy smrtelného života.

Světské věci

Znamenají vše, co se řídí Satanovo principy smrtelného života (tzv. zákonem džungle). Vše, co je zaměřeno pouze na vlastní uspokojení a přežití „těla“, tedy pudové přirozenosti smrtelných bytostí. Vše, co nebere Boha a Boží pravidla lásky jako nejvyšší a konečnou autoritu.

Pudové principy jsou pro smrtelné bytosti nutné k přežití, jsou však VŽDY v rozporu s Boží láskou a spravedlností, neboť vyžadují konání zlých a nespravedlivých věcí (zrada, vražda, krádež je u zvířat naprosto běžnou součástí života). Jsou přímým opakem Svatosti, tedy Oddělenosti, jsou to tedy principy nesvaté.

Co Svět není

Pojem Svět není totéž co Prostor, Vesmír, Stvoření. Pojem „Svět“ se tedy NEvztahuje například na vzdálené hvězdy a planety ve Vesmíru, na kterých žádné ze Satanovo principů smrtelného života nepůsobí, neboť tam není život. V kontextu tohoto světa, z něhož si Boží člověk v žádném případě NESMÍ žádnou věc oblíbit tedy Svět označuje uspořádání přírody (mocností) a lidské bezbožné společnosti zde na Zemi.