Blud o tom, že spasení znamená „jít do nebe“

Představa, že Boží lid bude po fyzické smrti žít věčně v nějakém nebi (ať už si jej představují jako místo „na obláčku“ nebo nějaký fraktální éter mimo čas, prostor a hmotu), je natolik zakořeněná v myslích dnešního křesťanstva, že se s ní běžně operuje jako s nezpochybnitelným faktem. To ovšem nemění nic na tom, že s Biblí toto učení nemá nic společného.

Blaze pokorným, neboť oni dostanou Zemi do dědictví. Nikoli „blaze pokorným, neboť oni půjdou do nebe“

Pozor na příchod Bezzákonného

Pozor také na příchod toho Bezzákonného, který zinscenuje porážku kolaborativních vlád a ustanoví na Zemi svou světovládu. Tato světovláda bude v očícg nevěřících lidi, kteří budou myslet pouze na záchranu „těla“ (přežití), vnímána jako „ráj na Zemi“ a je dost možné, že bude koncipovaná tak, aby PŘIPOMÍNALA naplnění biblických proroctvích o obnovené Zemi.