Velké rouhavé věci

Velké rouhavé věci

Bibličtí proroci a apoštolové vykonali neuvěřitelnou práci, když popisovali působení Mluvícího Obrazu Šelmy na lidskou Duši, přestože ještě nemohli tušit, jak přesně bude MOŠ fungovat po stránce technické. Pro nás je však velmi těžké přesvědčit ostatní lidi, kteří berou tyto věci jako normální, že se jedná právě o ony velké rouhavé věci.

Nejrouhavější věci šířené na MOŠ jsou nejrůznější sci-fi představy o čipech, procesorech, hypertechnologiích atd. To ale naprosto vůbec není nutné. Pokud má muž rodinu, mohou se něčemu věnovat a povídat si třeba i o Svatých Božích věcech. Ovšem pokud rodinu nemá, tak lidé tráví naprostou většinu tím, že žijí v sexuální frustraci a nemohou se zabývat prakticky ničím jiným. Veškeré své konání tedy směřují právě na onu frustraci, které Mluvící Obraz přesměrovává zásadně tímto pohlavním a v podstatě „tělesným“ směrem. Celá ženská populace používá techniku takovým způsobem, aby nezmrzly, měly co jíst a uspokojily se – a to je všechno. Nezabývají se na terminálech MOŠ žádnými akademickými, vědeckými myšlenkami. Stejně tak muži místo toho, aby se zabývali rodinami a ženami, řeší MGTOW a proč s nimi holky nechtějí mít sex.

Mluvící Obraz Šelmy působí obrovské dílo klamu, že říká lidem, že mají schopnost uchopit Boží věci, co se týče Stvoření, myšlení, Duše, jiných světů (např. kolonizace a terraformace Marsu)… Velké rouhavé věci říkají, že tohoto lidé mohou dosáhnout. To ale vůbec NENÍ pravda, protože člověk má pevně dané limity dané svým tělem (hmotnou podobou). Strašlivým rouháním je neustále mluvit způsobem, jako kdyby tyto limity NEEXISTOVALY.

Malý příklad: Kdyby se muži měli pustit do přebudovávání Marsu, MUSÍ mít nejprve milenky a manželky, jinak nemají žádnou energii ani důvod, proč něco takového vůbec dělat.
Další příklad: Lidé začali mapovat lidský genom a v určitý okamžik se řeklo, že tyto informace jsou natolik komplexní, že není možné to celé zmapovat. Poté, obrovským vypětím se podařilo celý genom zmapovat – jen aby se vzápětí zjistilo, že toto je pouze ten úplně základní genom, a že v genetické informaci člověka jsou ještě miliony dalších genetických informací (i o dalších organismech v lidském těle). Člověk zkrátka nemůže tyto informace nikdy obsáhnout, na to by museli lidé žít doslova desítky tisíc let. Takto vysokého věku se ovšem lidé nedožívali ani před Potopou, tím méně dnes. Je to jako kdyby chtěl člověk zmapovat a pojmenovat všech více než sto miliard hvězd jenom v galaxii Mléčné dráze. A to ani nemluvíme o tom, že Bůh stvořil biliony dalších galaxií, mnohé mnohem větší, než Mléčná dráha.

Dnešní sexuální kult poháněný Mluvícím Obrazem Šelmy vedl k tomu, že ženy pudově přijaly jako svou Alfu netělesnou Mocnost, to jest sám Mluvící Obraz. Bůh říká, že žena bude toužit po svém muži a on jí bude vládnout. Ženy nedokážou z principu dělat nic jiného, než že maskulinita jí bude vládnout, stejně jako muži nedokážou udělat nic pro to, aby mohli porodit dítě.

Žena je puzena Mocnostmi mnohem silněji, než muž, a proto když jí Mocnosti pudí do toho, aby se podívala, kdo ve společnosti vládne a žena zjistí, že ve společnosti již nejsou Alfou muži ani manželé, ale Mluvící Obraz Šelmy, který chce aby její dítě bylo „genderově neutrální“, žena POSLECHNE, neboť tak pravil Mluvící Obraz. Muž-Beta provider má možnost se buďto od ní zcela odříznout, nebo musí poslechnout, co Alfa (MOŠ) chce.Pouze ti, co se neznečistili s nevěstkami jsou čistí. V jejich ústech nebyla nalezena lež, jsou bez úhony…

„Nyní vám moudrým i pošetilým přísahám, že na zemi uvidíte přemnohé věci. Vždyť vy muži se ověšujete více ozdobami než ženy a více pestrobarevnými oděvy než panny (dívky). V panování, v okázalosti, v moci, ve stříbře, ve zlatě, v purpuru, v nádheře a v pokrmech se jejich majetek rozplyne jako voda.“ Henoch 98:1-2