Hereze

Hereze v křesťanské terminologii označuje zhoubný blud odklánějící se od biblické Pravdy, kterému věří velké množství lidí.

Je psáno, že v posledních dnech se v Božím lidu vyskytnou falešní učitelé, kteří budou zavádět zhoubné hereze a kvůli kterým se cesta Pravdy ocitne v opovržení.