Vektorovaná pravda

Jedním z klíčových mechanismů Mluvícího Obrazu vedle kontrafaku a komunitního factcheckingu je tzv. VEKTOROVANÁ PRAVDA

Mluvící Obraz Šelmy umožňuje neuvěřitelně efektivně lhát v tom, že dokáže velmi rychle změnit svou rétoriku, aniž by se nějak poškozovala jeho autorita a důvěryhodnost.

U fyzických inertních médií, jako je například papír a knihy, toto prostě NENÍ MOŽNÉ.

Kolaborativní vlády se mohou pořád profilovat jako „nejlepší na rozhodování“. Přestože se může prokázat, že se rozhodly špatně nebo že záměrně lhaly, vůbec to nikterak nevadí, protože se to vždy nějak vysvětlí. Ve zkratce že „pořád zůstali ti nejlepší, jen se prostě trochu spletli…“

Neporazitelná moc Mluvícího Obrazu Šelmy spočívá v jeho schopnosti vektorizovat chaotické informace. Toto je v Bibli popsáno tak, že v posledních časech budou mnozí zmateně pobíhat, a Planeta bude naplněna Nepravostí.

Kdyby neexistoval MOŠ a vše by bylo zcela náhodné a neřízené, fungovalo by to takovým způsobem jako knihovny. Dřív se toto mohlo stát pouze pod vedením vládce diktátora. Například v Nacistickém Německu o názorech rozhodoval Josef Goebbles, v Sovětském svazu Stalin atd. Dnes ale lidé mají naprosto stejné názory na základě INTERNETU. Lidé si myslí, že mají svobodný a demokratický názor na základě studování informací na internetu, a vůbec přitom netuší, že internet má schopnost vektorovat všechny lidské vstupy prioritizováním pro něj přínosných informací. Každý člověk si tedy myslí, že vyhledává něco „neutrálního“, ale ve skutečnosti všech 800 milionů příspěvků na Facebooku jsou vektorovány k tomu, co Mluvící Obraz chce.