Svatý, svatá, svaté – vysvětlení pojmu

Svatý = Oddělený, Oddělený pro Boha a Oddělený od světa a jeho satanských principů
Svatý = Neřídící se tělesnými principy, pudy a pohnutkami, ale principy a pohnutkami Božího DuchaBoží spravedlnosti a Božích zákonů.

Slovo svatý by se v původních hebrejských a řeckých jazycích dalo přeložit jako Oddělený. Přesněji řečeno Oddělený pro Boha, oddělený od světa a jeho principů, jejichž knížetem je vládce tohoto světa Satan. Z to jasně vyplývá, že nic tělesného nemůže mít nic společného se svatým. Nic tělesného nemůže být svaté, takže i mýtus o bezhříšných křesťanech je jen manipulativní lží, pomocí které Církevní Organizace ovládají své ovce.

Lidský sexuální a rodinný život je taky čistě tělesný

Člověk se může pokoušet vést své tělesné intersexuální vztahy a jednání správné před Boží spravedlností, ale nespravedlivé věci masa a spravedlivé věci Ducha jdou VŽDY proti sobě. Ovládání tělesnosti není prostředek k posvěcení. Ne že by na mezilidských vztazích bylo něco špatného, ale není to nic „svatého“. Vždyť i bezbožní lidé se žení, vdávají, plodí děti a mnohdy spolu šťastně žijí.

Synové vzkříšení se však již nežení ani nevdávají, ale jsou jako Andělé, žijí spravedlivě a čistě…

Svatá bytost v člověku se musí narodit znovuzrozením v Duchu Svatém. Nová bytost zrozená z Ducha Svatého při křtu dostává novou, nehříšnou přirozenost a již se neřídí tělesnými (pudovými) principy a pohnutkami a může se tedy posvěcovat. Této nové bytosti zaslibuje Bůh život věčný.

Co Svatý není

Svatý neznamená „nehmotný, nesložený z hmoty“.