Seznam úkolů

Doplnit na OdkrytéPravdy.cz články:

Dopsat články:

Prozkoumat konkordanci:

  • Matouš 25 (Podobenství o deseti pannách)
  • Zjevení 21 (Nová Planeta Země)

Rozsoudit, zamyslet se nad:

  • Jak bys vysvětlil Mluvící Obraz Šelmy, jeho atributy a svou zkušenost s ním, kdyby ses bavil s někým z biblických dob, neznalých moderních technických pojmů?