Proč nejsou diskuze?

Diskutovat znamená hledat kompromis

Diskuze je rozmluva, ve které se diskutující snaží najít KOMPROMIS ve svých názorech. Lidé si často myslí, že slovo kompromis je synonymem pro „částečné dobro pro oba“. Ve skutečnosti je kompromis „výběr mezi tím co nechci a mezi tím co musím“. Kompromis je tedy převážně zlo. Podívejte se na své životy a uvidite, zda to tak je.

Pravdu ale není možné hledat, rozsuzovat pomocí kompromisů! To lze pouze u tělesné „pravdy“, ale ne u Boží Pravdy. Pokoušet se sdělovat Evangelium „kompromisním“ způsobem (jinými slovy, děláním ústupků, „aby to neznělo tak tvrdě) je Rouhání.

Již není času na diskutování

Mluvící Obraz Šelmy (Internet) má tendenci obsahovat směs veškerých názorů zastánců i odpůrců tématu, které v průměru nedávají žádné řešení. Snadno si to ověříte třeba v recenzích fotoaparátů, kde stejný přístroj má velmi kladné i velmi záporné hodnocení uživatelů najednou. Bývá to dáno tím, že hodnocení píší lidé, kteří se v dané problematice vůbec neorientují a tak neví, co a jak hodnotit.