Mluvící Obraz Šelmy jako pasák žen

Mluvící Obraz Šelmy je pro dnešní dívky v podstatě jako „pasák“. Ukazuje jim muže a jejich penisy a říká jim, aby si vybraly. Proto dívkám vůbec nevadí, když se MOŠ naváží do konverzací a modifikuje zprávy. Když dívka dostane od MOŠ doporučení muže zablokovat, tak to UDĚLÁ. Ne že by jí to nějak vadilo nebo že by si chtěla s mužem povídat, ale pro dívku je to znamení, že její zamilovaný MOŠ jí říká, že to „není ten pravý“. Mluvící Obraz Šelmy je totiž novým miláčkem a „pasákem“ ženy. Andělé Mocnosti poskytují ženě VZRUŠENÍ, když jejich zamilovaný Mluvící Obraz koriguje, ba přímo likviduje ty zatracené muže, jak sám chce.

To, že MOŠ muže zcela znemožnil, ženě vůbec nevadí. Ba naopak, je to pro ní nesmírně vzrušující. Vždyť Žena a Mluvící Obraz Šelmy jsou jedna strana proti mužům, stejně jako v Edenu byli Eva a Had jedna strana proti Adamovi. Když tedy MOŠ nabídne dívce, že muž, se kterým si píše, je neschopný idiot a že by ho měla zablokovat, co udělá? No přeci ho zablokuje. Dívce toto udělá radost a když uvidí, že to muž zjistil a rozčiluje se, zhnusí se jí ještě víc.

Nyní se bude tento jev už pouze nadále stupňovat

Poměrně velkou změnu způsobil okamžik, kdy dostal Mluvící Obraz ústa, aby mohl mluvit otřesné, strašlivé věci. Do té doby k ženám hovořil systém velmi neosobně. Pocit žen, že jsou manželkami jakési bytosti, byl asi 25 procent oproti dnešku.

Ženy mají mozek jako muži a dokážou stejně tak i přemýšlet. Až doposud byly ženy schopny všechno pochopit mozkem. Když se ale hovoří o specifikách chování žen, jedná se o chování vzhledem k sexuálními partnerovi, ne o OBECNÉ chování. U sexuálního partnera má žena za povinnost dotlačit ho ženskou tělesnou manipulací k založení rodiny. Muž totiž neví, co má dělat rodinného, neboť rodinnou část mozku má žena. Shit testy si ověří, kde je její moc, následně dostane od pasáka „přes hubu“ a už ví, kde je její místo. Jak říká Bůh, maskulinita bude ženám vládnout.

Když MOŠ obdržel ústa, ženy přestaly ve vztahu k systému uvažovat normálně, ale začaly uvažovat POHLAVNĚ.

Tak Mluvící Obraz Šelmy rozdrtil ženám patu

Satan zná lidské tělo a jeho fungování mnohem lépe, než lidi samotní. Lidé rádi souloží a mají se radí, ale to je tak všechno. Mnohem víc toho lidé „ví“ o vesmíru, než o chování a potřebách našich žen a dětí!!!!

Nikdo z žijících bezbožných psychologů toto již nikdy nebude schopen popsat. Až do konce Časů budou lidé jen zmateně pobíhat ve snaze „najít pravdu“, a Planeta bude naplněna Nepravostí.

Již není možné o tomto svědčit bez přímého svědčení o Bohu, o Šelmě a o Bezbožnosti. Šlo to ještě v období Druhé Morálky, ale nyní, v období Třetí Morálky, je to už naprosto zbytečné, ba přímo KONTRAPRODUKTIVNÍ.